Гірництво

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тематичне охоплення збірника: 
- геомеханіка; 
- геотехнологія; 
- гірничі машини та обладнання; 
- електрофікація та автоматизація гірничих робіт; 
- економіка, організація та управління; геоекологія та охорона праці.


Політика видання:
Політика видання включає систему заходів, направлених на досягнення основної мети. Головною метою збірника є публикація результатів досліджень, спрямованих на вдосконалення діючих та розробку нових високопродуктивних і енергозберігаючих технологій, процесів та обладнання, що відповідають сучасним вимогам ринкового виробництва із залученням вчених, викладачів, аспірантів і студентів гірничих спеціальностей, а також спеціалистів гірничодобувних підприємств.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Геомеханіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Геотехнологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гірничі машини та обладнання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Геоекологія та охорона праці

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізичні процеси гірничого виробництва

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка, організація та управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» ми розуміємо відкриття для всіх публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Ліцензія

 

Періодичність

Періодичність видання - 4 рази на рік (по мірі наповнення).

 

Вартість публікації

Вартість публікації - 50 грн/стор. А4 (поштове відправлення примірника сплачується окремо).

 

Індексація журналу

Google Scholar   - це пошукова система у вільному доступі, що індексує повні тексти або метадані наукових публікацій, опублікованих в різних форматах, і в усіх галузях знань. БазаGoogle Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн журналів з найбільших в Європі і Америці в наукових видавництв. Ця система має функцію відстеження цитованості індексованих публікацій. Хоча і компанія Google не публікує обсяги індексу Google Scholar, але фахівці оцінюють її обсяг приблизно в 160 млн документів.


Citefactor – це сервіс, який надає доступ до якісно контрольованих Журналів у відкритому доступі. Директорія індексування журналів має на меті бути зрозумілою і охоплювати всі наукові журналі у відкритому доступі, що використовують відповідну систему якісного контролю, та не обмежується певною мовою або областю знань. Ціль Директорії – підвищення рівня доступності та легкості використання наукових журналів у відкритому доступі, таким чином підвищуючи їхню роль та вплив.


Bielefeld Academic Search Engine  (BASE) є однією з найбільш об'ємних багатопрофільних пошукових систем в світі, особливо для відкритого доступу веб-ресурсів. Пошукова машина збирає ресурси, нормалізує їх і пропонує для пошуку, через протоколOpen Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).Індекс BASE включає в себе більше 70 млн документів, з більш ніж 3,000 ресурсів. У більшості випадків, надаються повні бібліографічні дані та категорії для їх сортування. 


WorldCat   є глобальним об'єднаним каталогом і найбільшою бібліографічною базою даних в світі, що надає доступ до ресурсів 72,000 бібліотек в 170 країнах - учасників ініціативи OCLS. База даних містить понад 330 млн записів, які в сумі дають інформацію про 2 млрд фізичних і електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книг, журналів, карт, музики, відео та інших ресурсів) на 485 мовах.


Відкрита база даних академічних журналів (OAJI) є повнотекстовою базою даних наукових журналів. Засновник – Міжнародний Мережевий Центр для фундаментальних та прикладних досліджень, Російська Федерація.

Місія полягає в об’єднанні міжнародної платформи для індексування наукових журналів з відкритим доступом, що означає той факт, що користувачі отримають можливість читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатись на повні статті в журналі, попередньо отримавши дозвіл видавця або автора. Академічними публікаціями вважають наукові журнали, що видаються університетами, науковими центрами та науковими видавничими центрами по всьому світі. 

 

Universal Impact Factor Всесвітній рейтинг UIF цитування був заснований для вдосконалення рейтингу цитування журналів за допомогою своєї зростаючої бази даних статей. Величезна база даних статей з різних країн світу в різних областях знань допомагає забезпечити дослідників інформацією. Він включає сервіси академічних баз даних для дослідників, редакторів журналів та видавців. UIF акцентується на індексуванні цитування, аналізі цитування та підтримує базу даних, що охоплює тисячі наукових журналів. Також UIF надає детальний звіт по кожному журналу з метою подальшого вдосконалення загального рівня журналу, а також аспекту кращого рейтингу цитування.

 

OpenAIRE - база даних наукових статей. Всі публікації, що виходять завдяки грантових програмах ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій публікуються для публічного доступу.

Крім того, в OpenAIRE проіндексовані статті таких великих серверів, як arXiv.org і Europe PubMed Central (понад три мільйони публікацій), а також статті з більш ніж 600 інших джерел.

За даними оновленої статистики OpenAIRE, п'ятірку європейських країн з найбільшою кількістю опублікованих у відкритому доступі статей складають Голландія (654 тисячі статей), Іспанія (604), Великобританія (585), Німеччина (580) і Росія (525).

 

ResearchBib – це стандартна база даних для індексування з відкритим доступом для дослідників та видавців. ResearchBib безкоштовно індексує журнали, дослідницькі роботи, запити на роботи, дослідницькі позиції. Вони мають на меті створити дослідницькі товариства, відкривати та просувати чудові дослідницькі ресурси з усього світу, а також максимізувати академічний та соціальний вплив дослідників. Сервіси (послуги): безкоштовні архіви статей журналів, конференцій, безкоштовне покриття усіх наукових та академічних журналів з відкритим доступом, безкоштовне висвітлення усіх наукових та академічних подій, допомога студентам та дослідникам у підготовці до змінних запитів на ринку праці сьогодення.

  

 

Процес рецензування