Історія журналу

Збірник наукових праць (УДК 622(082)). 

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька,  французька, польська, чеська, словацька.

Тематичне охоплення збірника: 
- фізичні процеси гірничого виробництва; 
- геотехнологія; 
- гірничі машини та обладнання; 
- електрофікація та автоматизація гірничих робіт; 
- економіка, організація та управління; геоекологія та охорона праці.

Зміст збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.

Політика видання:
Політика видання включає систему заходів, направлених на досягнення основної мети. Головною метою збірника є публикація результатів досліджень, спрямованих на вдосконалення діючих та розробку нових високопродуктивних і енергозберігаючих технологій, процесів та обладнання, що відповідають сучасним вимогам ринкового виробництва із залученням вчених, викладачів, аспірантів і студентів гірничих спеціальностей, а також спеціалистів гірничодобувних підприємств.