DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.101742

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РОСЛИННИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ ГРУНТІВ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ ГРАНІТНИХ КАР’ЄРІВ

Oksana Yaroslavivna Tverda, Iryna Vitaliivna Kosiak

Анотація


Проведено аналіз існуючих критеріїв відбору рослинних тест-систем з метою оцінки впливу відвалів гранітних кар’єрів на стан ґрунтів прилеглих територій. Визначено переваги та недоліки рослин-біоіндикаторів найбільш поширених на територіях концентрації гранітних кар’єрів в Україні. Застосовано метод аналізу ієрархій для обґрунтування застосування цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) та крес-салату (Lepidium sativum L.) для оцінки екологічного стану ґрунтів прилеглих територій гранітних кар’єрів, що дасть змогу отримати повну та достатню інформацію не лише про об’єми забруднення, а й оцінити результати впливу такого забруднення.

Ключові слова


біоіндикація; ґрунт; граніт; відвал; екологічна оцінка; фітотоксичність; рослинні тест-системи; метод аналізу ієрархій

Повний текст:

PDF

Посилання


В. С. Хохряков, Открытая разработка месторождений полезных ископаемых. Москва, СССР: Недра, 1991.

Н. М. Качурин, Л. А. Белая та Т. В. Корчагина, «Геоэкологический мониторинг и оценка воздействия на окружающую среду горнопромышленого региона», Экология горного производства, с. 33-37, 2009.

А. Г. Бубнов, С. А. Буймова, А. А. Гущин и Т. В. Извекова, Биотестовый анализ - интегральный метод оценки качества объектов окружающей среды. Иваново, Росcия: ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2007.

З. М. Бешлей, С. В. Бешлей, В. І. Баранов та О. І. Терек, «Використання рослинних тест-систем для оцінки токсичності техногенно забруднених субстратів», Вісник Харківського національного аграрного університету, №1, с. 97-102, 2014.

Я. П. Дідух, Основи біоіндикації. Київ, Україна: Наукова думка, 2012.

О. І. Губачов, «Особливості використання рослин для біотестування грунтів з метою визначення рівня екологічної безпеки промислових територій», Науковий вісник КУЕІТУ, с. 164-171, 2010.

О. П. Мелехова и др., Биологический контроль окружаючей среды: биоиндикация и биотестирование. Москва, Росия: Академия, 2007.

В. Н. Меженский, Растения-индикаторы. Москва, Росия: Сталкер, 2004.

Р. А. Валерко, «Особливості біотестування антропогенно забруднених грунтів з метою їх екотоксичної оцінки», Вісник ХНАУ, №2, с. 262-265, 2013.

В. В. Попович, «Біоіндикація техногенних едафотопів Львівського міського сміттєзвалища з допомогою тесту на крес-салат», Вісник ЛДУ БЖД, №13, с. 107-111, 2016.

В. А. Семенов и А. В. Любченко, «Хозяйственно-биологические признаки лука репчатого сорта Догадка», Новые технологии, №4, с. 1-7, 2009.

Н. Н. Чернышева, Л. П. Хлебова и Р. Д. Пронина, «Использование тест-системы Allium Cera L. для оценки генотоксичности воды р. Чумыш», Весник Алтайского государственного аграрного университета, №3, с. 90-95, 2016.

Г. А. Давиденко та Н. К. Сенченко, «Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Великописарівського району Сумської області», Вісник Сумського національного аграрного університету, №3, с. 198–199, 2015.

М. О. Колесніков, «Вплив токоферолу на адаптивний стан та формування біологічної продуктивності гороху посівного (Pisum sativum L.)», Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, №1129, с. 129-135, 2014.

А. Г. Алексанян та О. Я. Тверда, «Оцінка стану атмосферного повітря методом ліхеноіндикації», Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво", №24, с. 122-126, 2014.

Т. Л. Саати, Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва, СССР: Радио и связь, 1989.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)