ЩОДО ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО ДІАМЕТРУ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ НА КАРʼЄРАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.101841

Ключові слова:

вибух, діаметр свердловини, скельні породи, вибухова речовина, гірнича маса, кар’єр

Анотація

Проведено аналіз існуючих досліджень з вибору ефективного діаметру свердловин, який визначає основні параметри буропідривних робіт на карʼєрах. Встановлено, що при однакових гірничо-геологічних та технологічних умовах розробки родовища наведені розрахункові формули надають різні чисельні значення діаметрів свердловин.

Біографія автора

Andrii Khlanovskyi, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Посилання

О. О. Фролов «Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах», дис. докт. техн. наук, НТУУ «КПІ», Kиїв, Україна, 2014.

М.Г. Новожилов, В.В. Ржевский, и Б.П. Юматов, Научные основы проектирования карьеров. Москва, СССР: Недра, 1971.

В. Ф. Носков, В. И. Комащенко, и Н. И. Жабин, Буровзрывные работы на открытых и подземных разработках. Москва, СССР: Недра, 1982.

В. Г. Кравець, В. Д. Воробйов, А. О. Кузьменко. Підривні роботи на карʼєрах. Київ, Україна: ІСДО, 1994.

Б. Н. Кутузов, Взрывные работы. Москва, СССР: Недра, 1974.

Э. И. Ефремов и др., Разрушение горных пород энергией взрыва. Киев, СССР: Наук. думка, 1987.

ВНТП 13-1-86, Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии с открытым способом разработки. Ленинград, СССР: Минчермет, 1986.

Ф. А. Авдєєв, В. Л. Барон, Н. В. Гуров, В. Х. Кантор. Нормативный справочник по буровзрывным работам. Москва, СССР: Недра, 1986.

В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, та О.А. Зубченко, Руйнування гірських порід вибухом: навч. посібник. Житомир, Україна: ЖДТУ, 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Номер

Розділ

Геотехнологія