DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.101841

ЩОДО ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО ДІАМЕТРУ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ НА КАРʼЄРАХ

Oleksandr Oleksandrovych Frolov, Andrii Khlanovskyi

Анотація


Проведено аналіз існуючих досліджень з вибору ефективного діаметру свердловин, який визначає основні параметри буропідривних робіт на карʼєрах. Встановлено, що при однакових гірничо-геологічних та технологічних умовах розробки родовища наведені розрахункові формули надають різні чисельні значення діаметрів свердловин.


Ключові слова


вибух; діаметр свердловини; скельні породи; вибухова речовина; гірнича маса; кар’єр

Повний текст:

PDF

Посилання


О. О. Фролов «Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах», дис. докт. техн. наук, НТУУ «КПІ», Kиїв, Україна, 2014.

М.Г. Новожилов, В.В. Ржевский, и Б.П. Юматов, Научные основы проектирования карьеров. Москва, СССР: Недра, 1971.

В. Ф. Носков, В. И. Комащенко, и Н. И. Жабин, Буровзрывные работы на открытых и подземных разработках. Москва, СССР: Недра, 1982.

В. Г. Кравець, В. Д. Воробйов, А. О. Кузьменко. Підривні роботи на карʼєрах. Київ, Україна: ІСДО, 1994.

Б. Н. Кутузов, Взрывные работы. Москва, СССР: Недра, 1974.

Э. И. Ефремов и др., Разрушение горных пород энергией взрыва. Киев, СССР: Наук. думка, 1987.

ВНТП 13-1-86, Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии с открытым способом разработки. Ленинград, СССР: Минчермет, 1986.

Ф. А. Авдєєв, В. Л. Барон, Н. В. Гуров, В. Х. Кантор. Нормативный справочник по буровзрывным работам. Москва, СССР: Недра, 1986.

В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, та О.А. Зубченко, Руйнування гірських порід вибухом: навч. посібник. Житомир, Україна: ЖДТУ, 2012.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)