DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.34.102220

ПРО В’ЯЗКЕ ТА КРИХКЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ УДАРІ ТА ВИБУХУ

Yurii Ivanovych Voitenko

Анотація


В статті проаналізовано відомі критерії крихкого та вязкого руйнування гірських порід та модельних матеріалів. Показано, що для оцінки крихкості руйнування при ударі та вибуху найкраще підходять критерії, запропоновані Черепановим Г.П. і Баланкіним А.С. Виходячи із цих критеріїв переважна більшість гірських порід руйнується як крихкі матеріали з утворенням дисипативних структур (ДC), в тому числі ДС у вигляді рівномірно розподілених мікротріщин по об’єму гірської породи за винятком вузького класу глинистих осадових порід та деяких сортів вугілля,де переважно створюється ДС у вигляді зони пластичної деформації. Формування дисипативних структур у вигляді локальних мікро- та макротріщин при дії вибуху та удару в монолітних породах має хвильову природу.


Ключові слова


в’язке та крихке руйнування; розміцнення; коефіцієнт інтенсивності напруг; вибух; удар; дисипативна структура

Повний текст:

PDF

Посилання


В. Н. Родионов, И. А. Сизов, и В. М. Цветков, Основы геомеханики. Москва, Россия: Недра, 1986.

А. С. Баланкин, "Синергетика и механика деформируемого тела", Письма в журнал технической физики, т. 15, № 22, с. 15 – 19, 1989.

А. С. Баланкин, "Фрактальная динамика разрушения", Письма в ЖТФ, т. 17. № 11, с. 9 – 13, 1991.

А. С. Баланкин, В. С. Иванова, А. А. Колесников, и Е. Е. Савицкая, "Фрактальная кинетика самоорганизации диссипативных структур в процессе механического легирования в аттриторах", Письма в ЖТФ, т.17. № 14, с. 27 – 30, 1991.

O. Terentiev and P. Gontar "Rocks fracturing with explosive-mechanical means", Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво". Вып. 28, с. 71 – 76, 2015.

Ю. С. Мец, "Интенсификация взрывного дробления и разуплотнения железистых кварцитов", Взрывное дело. Сборник №86/43, с. 81 – 95, 1984.

А. В. Михалюк, Торпедирование и импульсный гидроразрыв пластов. Киев, Украина: Наук.думка, 1986.

А. Н. Кочанов и В. Н. Одинцев, "Волновое предразрушение монолитных горных пород при взрыве", Физ.-техн. пробл. разработки полез.ископаемых. № 6, с. 38 – 48, 2016.

Ю. І. Войтенко, "Фізико-технічні основи свердловинних геотехнологій з керованим тріщиноутворенням", дис. доктора техн. наук, 05.15.11, Київ, Україна, 2000.

А. А. Вовк, А. В. Михалюк, та В. В. Рудаков, "Керування вибуховим імпульсом при селективному руйнуванні порід з розсіяними кристалічними включеннями", Вісник академії наук Української РСР. №1, с. 47- 59, 1984.

А. С. Баланкин, "Самоорганизация и диссипативные структуры в деформируемом теле", Письма в ЖТФ, т. 6, вып. 7, с. 14-20, 1990.

В. Н. Мосинец и А.В. Абрамов, Разрушение трещиноватых и нарушенных горных пород. Москва, Россия: Недра, 1982.

Г. П. Черепанов, Механика хрупкого разрушения. Москва, Россия: Наука, 1974.

Ю. М. Лахтин и В. П. Леонтьева. Материаловедение. Москва, Россия: Машиностроение, 1990.

Компании «Дау Кемикал» [Електронный ресурс] Доступно: http://building.dow.com./europe/ru/prod/styrofoam/sfgeo350a.htm

Дж. Конглтон и Б. Дентон, "Измерение быстрого роста трещин в металлах и неметаллах", Механика разрушения. Быстрое разрушение, остановка трещин, Москва, Россия: Мир, с. 172-198, 1981.

В. Т. Трощенко, А. Я. Красовский, В. В. Покровский, Л. А. Сосновский, и В. О. Стрижало, Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Справочник. Киев, Украина: Наукова думка, 1994.

О. О. Фролов, В. З. Ващук, В. Т. Моденко, та А. В. Куляпіна, "Встановлення закономірностей руйнування гірських порід вибухом свердловинних зарядів зі сповільненням", Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво", № 32, с. 44 – 51, 2017.
Copyright (c) 2017 Yurii Ivanovych Voitenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)