КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Anatolii Omelianovych Vodianyk

Анотація


Наведено результати аналізу статистики причин смертельного травматизму на виробництві з використанням методу головних компонент. Отримано рівняння трьох головних компонент та виявлено причини, що впливають на ці компоненти. Запропоновано регресійну залежність ризику травмування від головних компонент, яка може бути основою математичної моделі нещасного випадку на виробництві

Ключові слова


смертельний травматизм; метод головних компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Шеннон Г.,Девис Д. МІАМ: Мерсисайдская информационная модель

несчастного случая / Энциклопедия по охране и безопасности труда. - М.:

Министерство труда и социальной защиты, 2001, Т. 2. - С. 179.

Райф А. Теория причин возникновения несчастных случаев / Энциклопедия по охране и безопасности труда. - М.: Министерство труда и

социальной защиты, 2001, Т. 2. - С. 173.

Белов П.Г. Моделирование опасных процессов в техносфере: Методическое пособие. - К.: КМУГА, 1999. - 124 с.

Клебанов Ф.С. О современной концепции безопасности // Безопасность

труда в промышленности. - 2002. - № 6. - С. 33-38.

Охранология труда / А.И.Амоша, Л.Я.Шило, В.Л.Шкригун и др. -

Донецк: ИЗП НАН Украины, 2000. - 388 с.

Лесенко Г.В. Организация безопасности труда на производстве. - К.:

Техника, 1989. - 232 с.

Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Основи охорони праці: Навч.

посібник. - К.: НАУ, 2002. - 524 с.

Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности:

Справ.изд. / С.А.Айвазян, В.М.Бухштабер, И.С.Енюков и др. / Под ред.

С.А.Айвазяна. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 607 с.

Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. /

Дж.-О.Ким, Ч.У.Мюллер, У.Р.Клекка и др. / Под ред. И.С.Енюкова. - М.:

Финансы и статистика, 1989. - 215 с.

Качинський А.Б. Екологічна безпека України: аналіз,оцінка та

державна політика. - К.: НДІС, 1997. - 127 с.

Черновський М.І. Математичні методи в геології. - Кривий Ріг:

Мінерал, 2003. - 424 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2004.10.102809

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Anatolii Omelianovych Vodianyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)