DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2004.10.102898

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ АЕРАЦІЇ НА ПРИРІСТ АКТИВНОГО МУЛУ ПРИ БІОХІМІЧНІЙ ОЧИСТЦІ СТІЧНИХ ВОД НА ГІРНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Nataliia Yuriivna Poznanska, Iryna Viktorivna Rudiuk

Анотація


Розглянуто основні забруднювачі стічних вод гірничої промисловості та методи їх очищення. Досліджено біоценоз активного мулу в біологічних спорудах, определеновліяніе основних зовнішніх параметрів середовища на приріст активного мулу. Розроблено математичну модель приросту активного мулу в спорудах біологічної очистки стічних вод, що виражає залежність коефіцієнта приросту активного мулу від
основних технологічних параметрів аеротенках

Ключові слова


біоценоз активного мулу; математична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Долина Л.Ф. Сточные воды предприятий горной промышленности и

методы их очистки. - М.: Недра, 2000.

Прахонский З.В. Охрана водных ресурсов на шахтах и разрезах. - М.: Недра, 1992. - 191 с.

Загальний перелік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води

рибогосподарських водойм (№ 12-04-13 від09.08.1990 р.).

Голубовская З.К. Биологические основы очистки воды. - М.: Высшая

школа, 1978. - 268 с.

Синев О.П. Интенсификация биологической очистки сточных вод. - К.: Техніка, 1983. - 110 с.

Родионов А.И. и др. Техника защиты окружающей среды. - М.: Химия, 1989. - 512 с.

Сооружения для очистки сточных вод и обработки осадков: Сб. науч. тр. / ВНИИ водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии. - М., 1987. - 130 с.

Рижов Г.М., Познанська Н.Ю. Визначення та дослідження чинників

впливу на прирістактивного мулу при біохімічній очистці стічних вод //

Мінеральніресурси України. - № 1. - 2004. - С. 44-46.

Коровін Л.К. Аеробна стабілізація активного мулу (теорія і практика). - М.: Лісова промисловість, 1990. - 128 с.

Эксплуатацисиястем водоснабжения,канализации и газоснабжения:

Справочник / Под ред. В. Д. Дмитриева,Б. Г. Мишукова. - 3-е изд., перераб.и

доп. - Л.: Стройиздат.- 1988. - 383 с.

Эксплуатаиия систем водоснабжения и канализации: Учеб. в помощь по спец. «Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов» / М.И.Алексеев, Б.Г.Мишуков, В.Д.Дмитриев и др. - М.: Высшая школа, 1993. - 272 с.

Моделирование аэрационных сооружений для очистки сточных вод / П.Н.Брагинский, М.А.Евилевич, В.И.Бегачев и др. - Л.: Химия, 1980. - 144 с.
Copyright (c) 2017 Nataliia Yuriivna Poznanska, Iryna Viktorivna Rudiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)