ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ АЕРАЦІЇ НА ПРИРІСТ АКТИВНОГО МУЛУ ПРИ БІОХІМІЧНІЙ ОЧИСТЦІ СТІЧНИХ ВОД НА ГІРНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Nataliia Yuriivna Poznanska
  • Iryna Viktorivna Rudiuk

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2004.10.102898

Ключові слова:

біоценоз активного мулу, математична модель

Анотація

Розглянуто основні забруднювачі стічних вод гірничої промисловості та методи їх очищення. Досліджено біоценоз активного мулу в біологічних спорудах, определеновліяніе основних зовнішніх параметрів середовища на приріст активного мулу. Розроблено математичну модель приросту активного мулу в спорудах біологічної очистки стічних вод, що виражає залежність коефіцієнта приросту активного мулу від
основних технологічних параметрів аеротенках

Посилання

Долина Л.Ф. Сточные воды предприятий горной промышленности и

методы их очистки. - М.: Недра, 2000.

Прахонский З.В. Охрана водных ресурсов на шахтах и разрезах. - М.: Недра, 1992. - 191 с.

Загальний перелік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води

рибогосподарських водойм (№ 12-04-13 від09.08.1990 р.).

Голубовская З.К. Биологические основы очистки воды. - М.: Высшая

школа, 1978. - 268 с.

Синев О.П. Интенсификация биологической очистки сточных вод. - К.: Техніка, 1983. - 110 с.

Родионов А.И. и др. Техника защиты окружающей среды. - М.: Химия, 1989. - 512 с.

Сооружения для очистки сточных вод и обработки осадков: Сб. науч. тр. / ВНИИ водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии. - М., 1987. - 130 с.

Рижов Г.М., Познанська Н.Ю. Визначення та дослідження чинників

впливу на прирістактивного мулу при біохімічній очистці стічних вод //

Мінеральніресурси України. - № 1. - 2004. - С. 44-46.

Коровін Л.К. Аеробна стабілізація активного мулу (теорія і практика). - М.: Лісова промисловість, 1990. - 128 с.

Эксплуатацисиястем водоснабжения,канализации и газоснабжения:

Справочник / Под ред. В. Д. Дмитриева,Б. Г. Мишукова. - 3-е изд., перераб.и

доп. - Л.: Стройиздат.- 1988. - 383 с.

Эксплуатаиия систем водоснабжения и канализации: Учеб. в помощь по спец. «Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов» / М.И.Алексеев, Б.Г.Мишуков, В.Д.Дмитриев и др. - М.: Высшая школа, 1993. - 272 с.

Моделирование аэрационных сооружений для очистки сточных вод / П.Н.Брагинский, М.А.Евилевич, В.И.Бегачев и др. - Л.: Химия, 1980. - 144 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці