ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПИЛОГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВІД МАСОВИХ ВИБУХІВ НА КАР’ЄРАХ

Mykola Vasylovych Krivtsov, I V Karpenko

Анотація


Обґрунтовано необхідність і можливість контролю параметрів, динаміки розвитку та поширення пилогазових викидів, що утворюються при проведенні масових вибухів на кар'єрах. Розглянуто можливі напрямки удосконалення існуючого дистанційного методу контролю пилогазових викидів. Сформульовано завдання подальших досліджень

Ключові слова


пилогазові викиди; контроль параметрів

Повний текст:

PDF

Посилання


Охорона праці: Навч. посібн. / К.Н.Ткачук, А.О.Гурін, П.В.Бересневич

та ін. - К., 1998. - 320 с.

Экология и охрана природы при открытых горных работах / П.И.Томаков, В.С.Коваленко, А.М.Михайлов, А.Т.Калашников. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 418 с.

Масаев Ю.А. Теория и практика взрывных работ. - Кемерово:

Кузбасский гос. техн. ун-т. - 2001. - 127 с.

Мірошниченко Н. С. Розробка методу контролю параметрівгазових

викидів промислових вибухіву кар'єрі: Дис...канд. техн. наук: 05.26.01. - К., 2002. - 131 с.

Ефремов Э.И., Бересневич П.В., Петренко В.Д. Проблемы экологии

массовых взрывов в карьерах. - Дніпропетровськ: Січ, 1996. - 176 с.

Кривцов Н.В., Мирошниченко Н.С. Разработка метода контроля

газового состава продуктов разложения взрывчатых веществ для оценки производственной и экологической безопасности взрывных работ // Проблемы создания новых машин и технологий. - Кременчуг: Кременчугский государственный политехнический институт, 1999. - Вып. 1. - С. 448-452.

Кривцов Н.В., Мирошниченко Н.С. Исследование пылегазовых выбросов в атмосфере карьеров при проведении промышленных взрывов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. - Кременчук: КДПУ. - 2001. - Вип. 2 (11). - С. 348-350.

www.college.ru/astronomy/course/content/chapter5/section1/paragraph1/theory.html.

Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика

спектроскопии. - М., 1972. - 125 с.

Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов. - 5-е изд.,

исправленное / Под ред. В. А. Рабиновича. - Л.: Химия, 1986. - 704 с.

ГОСТ 9411-91. Стекло оптическое цветное. Технические условия.

Ангерер З. Техника физическогоэксперимента: Пер. с нем. - М.,

- 98 с.

Гвоздева Н.П., Кульянова В.И., Леушина Т.М. Физическая оптика. -

-е изд, перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1991. - 304 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2005.12.105281

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Mykola Vasylovych Krivtsov, I V Karpenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)