ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВІБУХОВИХ РОБІТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НОВИХ СИСТЕМ І СХЕМ ІНІЦІЮВАННЯ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2006.13.109900

Ключові слова:

безпека детонаційних процесів, масовий вибух

Анотація

Розглянуто основні фактори, що впливають на безпеку та стабільність розвитку детонаційних процесів при ініціюванні лінійного заряду, а також на динаміку формування енергетичних параметрів масового вибуху системи свердловинних зарядів

Посилання

Воеводка А., Демещук В. Л. Забезпечення оптимального режиму детонації свердловинних зарядів шляхом застосування подовжених ініціаторів // Пробл. охорони праці в Украіні: Зб. наук. праць. — К.: ННДІ0П, 2002. — Вип. 5. — С. 41—48.

Шевцов Н.Р., Левит В.В., Купенко И.В. Обоснование параметров безотказного взрывания шпуровых зарядов ВВ в вертикальных шахтных стволах // Сб. науч. тр. НГА Украины. — Днепропетровск. — 2002. — № 3. — С. 10—14.

Шаров Б.И., Филимонов В.Н., Банишевский В.В. и др. Создание

неэлектрической системы инициирования в Украине // Сб. научн. тр. НГА Украины. — Днепропетровск — 2001. — № 11. — С. 108—113.

Закусило Р.В., Желтоножко А.А. Состояние разработки безопасной

незлектрической системы инициирования. Исследования по разработке

рецептуры полимерной трубки волновода // Сб. научн. тр. НГА Украины. Днепропетровск. — 2003. — № 18. — С. 42—50.

Кравець В.Г., Фролов О.О., Маргарян А. З. Експериментальні дослідження експлуатаційних характеристик хвилеводу системи ініціювання типу "Нонель" // Вісник НТУУ "КПГ". Сер. "Гірництво": Зб. наук. пр. — К.: НТУУ "КПІ". — 2003. — Вип. 9. — С. 59—66.

Воробьев В.Д., Перегудов В.В. Взрывные работы в скальных породах. — К.: Наук. думка, 1984. — 240 с.

Беляев А.Ф. Горение, детонация и работа взрыва конденсированных

систеМ. — М.: Наука. — 1968. — 580 с.

Барон В.Л., Кантор Е.Х. Техника и технология взрывных работ в

США. — М.: Недра, 1989. — 376 с.

Испытания в производственных условиях неэлектрической системы

инициирования зарядов ЭДИЛИН / В.В.Торопов, Ю.М.Гарин, Е.Л.Цикель,

Ю.В.Арзамасцев // Монтажные и специальные работы в строительстве— 1997. — № 2. — С. 13—16.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці