DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2006.13.110103

МЕТОДИ ОСЛАБЛЕННЯ УДАРНО-ПОВІТРЯНИХ ХВИЛЬ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ НА КАР’ЄРАХ

Mykola Vasylovych Krivtsov, Taras Heorhiiovych Dudkovskyi

Анотація


Розглянуто процеси формування і поширення ударно-повітряних хвиль. Проаналізовано відомі і перспективні методи ослаблення вибухових хвиль при проведенні вибухових робіт на кар'єрах

Ключові слова


вибухові роботи; поширення ударно-повітряних хвиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривцов Н.В. Методы додрабливания негабаритных фракций в карьерах и перспективы их развития // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Зб. наук. пр. - Кременчук. - 2002. - Вип. 2 (13). - С. 50-54.

Бызов В.Ф., Великий М.И., Черканос А.И. и др. Разрушение

негабаритных кусков горных пород. - К.: Техника, 1986. - 135 с.

Цейтлин Я.И., Смолий Н.И. Сейсмические и ударные воздушные

волны промышленных взрывов. - М.: Недра, 1981. - 192 с.

Охорона праці: Навч. посібн. / К.Н.Ткачук, А.О.Гурін, П.В.Бересневич

та ін. - К., 1998. - 320 с.

Поплавський В.А. Локалізація вибухових повітряних хвиль накладного заряду // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. - К.: ННДІОП. - 2003. - Вип. 7. - С. 38-45.

Турута Н.У., Лучко И.А., Поплавский В.А. Взрыв и его мирные

профессии. - К.: Наук. думка, 1974. - 172 с.

Единые правила безопасности при взрывных работах. - К.: Норматив,

- 171 с.

Кривцов Н.В., Ковтун А.И. Обеспечение охраны труда и технико-

экономическая эффективность при разрушении крупнокускового материала (ККМ) взрывом // Зб. матер. II Української конф. з охорони праці. - К., 1998. - С. 228-234.

Кудинов В.М, Паламарчук Б.И., Гельфанд Б.Е. и др. Параметры

ударных волн при взрыве заряда ВВ в пене // Доклады АН СССР. - 1974. - Т. 228. - № 4. - С. 555-558.

Гельфанд Б.Е., Сальников М.В. Выбор оптимальной схемы подавления воздушных ударных волн при взрыве ВВ // Доклады АН Украины. - 2002. - Т. 383. - № 1.- С. 37-39.

Гельфанд Б.Е., Сальников М.В., Михайлин А.Н. и др. Ослабление

воздушных ударных волн при взрыве зарядов взрывчатого вещества в обьеме жидкости, ограниченном эластичной оболочкой // Физика горения и взрыва. - 2001. - Т. 37. - № 5. - С. 128-133.

Паламарчук Б.И., Постнов А.В. Затухание ударных волн при взрыве

ВВ, помещенных в газосодержащие оболочки // Применение энергии взрыва в сварочной технике. - К.: ИЭС АН УССР - 1989. - С. 93-41.
Copyright (c) 2017 Mykola Vasylovych Krivtsov, Taras Heorhiiovych Dudkovskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)