DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.34.114067

Удосконалення методу розрахунку ризиків для здоров’я працівників гранітних кар’єрів

Yuliia Anatoliivna Molodets, Oksana Yaroslavivna Tverda, Kostiantyn Kostiantynovych Tkachuk

Анотація


Проведено удосконалення методики визначення канцерогенного та не канцерогенного ризиків для здоров’я працівників кар’єрів. Здійснено оцінку токсичності ґрунтів на прилеглій до відвалу гранітного кар'єру території з використанням рослинних біотесторів. Визначено за результатами ростового тесту фітотоксичний ефект, в результаті чого доведено, що відвал впливає на забрудненість грунтів за визначеною залежністю


Ключові слова


біоіндикація грунту; відвали кар’єрів; вплив пилу; здоров’я працівників; розрахунок ризиків; токсичність грунтів

Повний текст:

PDF

Посилання


Я.П. Дідух, П.Г. Плюта, Фітоіндикація екологічних факторів, Київ, Україна: Наукова думка, 1994.

М.Е. Певзнер, Экология горного производства, Москва, СССР: Недра, 1990.

О.Я. Тверда, В.Д. Воробйов, Ю.А. Давиденко, Дослідження процесу розсіювання пилу з відвалу кар’єру в робочій зоні та на прилеглих територіях, Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво», Вип. 29, С. 96-103, 2015.

В.Г. Артамонова, Н.Н. Шаталов, Профессиональные болезни: учеб., Москва, СССР: Медицина, 1988.

С.М. Чеснокова, Биологические методы оценки качества объектов окружающей среды: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Методы биоиндикации, Владимир, Россия: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007.

Я. П. Дідух, Основи біоіндикації, Київ, Україна: Наукова думка, 2012.

I. Czerniawska-Kusza, G. Kusz, The potential of the Phytotoxkit microbiotest for hazard evaluation of sediments in eutrophic freshwater ecosystems, Environmental Monitoring and Assessment, 179, Р. 113-121, 2011.

Y. Mamindy-Pajany, B. Hamer, M. Romеo, The toxicity of composted sediments from Mediterranean ports evaluated by several bioassays, Chemosphere. 82 (3), Р. 362-369, 2011.

S. Loureiro, A. Ferreira, А. Soares, А. Nogueira, Evaluation of the toxicity of two soils from Jales Mine (Portugal) using aquatic bioassays, Chemosphere, 61, Р. 168-177, 2005.

G. Płaza, G. Nałęcz-Jawecki, О. Pinyakong, Р. Illmer Ecotoxicological and microbiological characterization of soils from heavy metal and hydrocarbon contaminated sites, Environmental Monitoring and Assessment, 163, Р. 477-488, 2010.

M.L. Garcia-Lorenzo, M.J. Martinez-Sanchez, C. Perez-Sirvent, J. Molina, Ecotoxicological evaluation for the screening of areas polluted by mining activities, Ecotoxicology, 18, Р. 1077-1086, 2009.

B. Agnieszka, C. Tomasz, W. Jerzy, Chemical properties and toxicity of soils contaminated by mining activity, Ecotoxicology, 23 (7), Р. 1234-1244, 2014.

A. Boularbah, C. Schwartz, G. Bitton, J. L. Morel, Heavy metals contamination from mining sites in south Morocco: 1. Use of biotest to assess metal toxicity of tailings and soils, Chemosphere, № 63(5), Р. 802-810, 2006.

О.В. Мазницька, І.В. Коваленко, О.І. Губачов, Б.В. Зюман, Дослідження фітотоксичної дії гірничої маси з відвалів Кременчуцького кар’єроуправління «Кварц», Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, Вип. 1/2012 (72). Ч. 1, С. 164-168, 2012.

О.В. Мазницька, В.Є. Труш, О.В. Новохатько, М.А. Красковська, Біотестування гірничої маси з відвалів Малокохнівського гранітного кар’єру, Нові технології, № 1-2 (39-40), С. 127-130, 2013.

B. Agnieszka, C. Tomasz, W. Jerzy, Chemical properties and toxicity of soils contaminated by mining activity, Ecotoxicology, № 23, Р. 1234-1244, 2014.

О.Я. Твердая, В.Д. Воробьев, Ю.А. Давыденко, Оценка концентрации пыли при экскавации горной массы и формировании отвалов на карьерах, ISJ Theoretical & Applied Science, №11(31), С. 1-7, 2015.

Калинка (заказник) [Електронний ресурс]. Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA). Дата звернення: 30.06.2017.

Екологія та моніторинг [Електронний ресурс]. Доступно: http://www3.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm. Дата звернення: 30.06.2017.

Биоиндикация загрязнения природной среды [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/4Graduate/Bioindicating/Lection18.pdf. Дата звернення: 30.06.2017.

А.І. Горова, Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», Дніпропетровськ, Україна: Національний гірничий університет, 2014.

Расчет численности выборки, достаточной для достоверности результата [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj3pYri3uzUAhXMApoKHTnbCPsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fweb-local.rudn.ru%2Fweb-local%2Fprep%2Frj%2Ffiles.php%3Ff%3Dpf_541a8f00aeae3047138ca4d6341e20d0&usg=AFQjCNHT1JpqbfYJkuFCC_fIGMNZSyAQDQ. Дата звернення: 30.06.2017.

П.О Румянцев, А.В. Саенко, У.В. Румянцева, С.Ю. Чекин, Статистические методы анализа в клинической практике [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kantiana.ru/medicinal/help/StatMethodsInClinics.pdf. Дата звернення: 30.06.2017.

І.Д. Григорчук, Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського, Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), Т. 8, Вип. 2, С.212-218, 2016.

М.М. Горонескуль, Таблиці функцій та критичних точок розподілів. Розділи: Теорія ймовірностей. Математична статистика. Математичні методи в психології, Харків, Україна: УЦЗУ, 2009.

С.С. Руденко, С.С. Костишин, T.В. Морозова, Загальна екологія: практичний курс: навч. посіб. - Ч. 1, Чернівці, Україна: Рута, 2003.

О.Я. Тверда, Ю.А. Молодець, К.К. Ткачук, Н.А. Шевчук, Визначення рівня рН ґрунтів прилеглих територій до відвалів гірських порід, Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, IV(12), С. 25-27, 2016.

А.І. Севальнєв, Ю.В. Волкова, До проблеми нормування дрібнодисперсного пилу в Україні, Тези доповідей V Регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук», С. 152-155, 2016.

Integrated Risk Information System (IRIS): [Електронний ресурс] Доступно: http: //www.epa.gov/iris. Дата звернення: 30.06.2017.
Copyright (c) 2017 Юлія Анатоліївна Молодець, Оксана Ярославівна Тверда, Костянтин Костянтинович Ткачук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)