Substantiation of use of the index of an abortive of bioindicators for the evaluation of technogenic pressure

T.B. Kudriavska

Abstract


The experimental results of the level of abortive bioindicators in areas with different technogenic load are presented. The dependence between the level of pollen sterility plant indicator values and concentrations of pollutants in ambient air is established.

Keywords


bioindication; abortive pollen; pollutant; model site

References


Zakon Ukrainy «Pro okhoronu pratsi» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/page1.

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu atmosfernoho povitrya» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2707-12/page1.

Obshhie sanitarno-gigienicheskie trebovanija k vozduhu rabochej zony: GOST 12.1.005-88. – Vved. 01.01.1989.– M.: Izd-vo standartov, 1988. – 48 s.

Bessonova V. P. Vlijanie zagrjaznennoj sredy na prorastanie i fiziologicheskoe sostojanie pyl'cy nekotoryh derevnyh rastenij / V. P. Bessonova, I. I. Lyzhenko // Botanicheskij Zhurnal.– 1991. – t.76. – № 3. – S. 422-426.

Sluchyk I. Y. Bioindykatsiya stanu dovkillya na urbanizovaniy terytoriyi za dopomohoyu predstavnykiv rodu Populus L.: avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenya kand. biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekolohiya» / I. Y. Sluchyk; ChDU im. Fed'kovycha. – Chernivtsi, 2000. – 18 s.

Khomych N. R. Otsinyuvannya zabrudnennya urboekosystemy mista Rivne za pokaznykamy ushkodzhenosti roslyn-bioindykatoriv: avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenya kand. biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekolohiya» / N. R. Khomych; Instytut ahroekolohiyi UAAN. – Kyyiv, 2009. – 20 s.

Bertiz S. Vlijanie zagrjaznenij vozduha na rastitel'nost' / S. Bertiz, H. Jenderljajn. – M.: Nauka, 1989. – 258 s.

Grant W. F. The present status of higher plant for the detection of environmental mutagens // Mutation Research. — 1994. – Vol. 310. — #2. — P. 175 –185.

Pro stan zabrudnennya navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha u m. Kyyevi i Kyyivs'kiy oblasti u travni 2013 roku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=k_zabrud&f=kyiv&p=1.

Kalinin M. I. Biometriya: [pidruch. dlya vuziv] / M. I. Kalinin, V. V. Yelisyeyev. – Mykolayiv: Vyd-vo MF NaUKMA, 2000. – 204 s.

Pat. 67164 Ukrayina, MPK (2012.01) G01N 1/00. Sposib otrymannya tymchasovykh preparativ dlya otsinky toksychnosti seredovyshcha / Kudryavs'ka T. B., Dychko A. O.; zayavnyky ta patentovlasnyky. — # 2011 07050; zayavl. 03.06.2011; opubl. 10.02.2012, byul. # 3.

Obstezhennya ta rayonuvannya terytoriyi za stupenem vplyvu antropohennykh chynnykiv na stan ob"yektiv dovkillya z vykorystannyam tsytohenetychnykh metodiv: Metodychni rekomendatsiyi [S. A. Ryzhenko, A. I. Horova, T. V. Skvortsova ta in.] – K.: Holovne bazove vydavnytstvo MOZ Ukrayiny DP "Tsentr informatsiynykh tekhnolohiy", 2007 – 35s.

Lakin G. F. Biometrija / G. F.Lakin // Uchebnoe posobie. – M.: Vyssh. shk., 1990. – 352 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2014.23.28645

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)