ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА АБОРТИВНОСТІ БІОІНДИКАТОРА ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

  • Tetiana Borysivna Kudriavska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5620-3622

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.23.28645

Ключові слова:

біоіндикація, абортивність пилку, полютант, модельна ділянка

Анотація

Наведені результати експериментальних досліджень рівня абортивності біоіндикатора на ділянках з різним техногенним навантаженням. Встановлено залежність між рівнем стерильності пилку рослини-індикатора та значеннями концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Посилання

Закон України «Про охорону праці» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/page1.

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu atmosfernoho povitrya» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2707-12/page1.

Obshhie sanitarno-gigienicheskie trebovanija k vozduhu rabochej zony: GOST 12.1.005-88. – Vved. 01.01.1989.– M.: Izd-vo standartov, 1988. – 48 s.

Bessonova V. P. Vlijanie zagrjaznennoj sredy na prorastanie i fiziologicheskoe sostojanie pyl'cy nekotoryh derevnyh rastenij / V. P. Bessonova, I. I. Lyzhenko // Botanicheskij Zhurnal.– 1991. – t.76. – № 3. – S. 422-426.

Sluchyk I. Y. Bioindykatsiya stanu dovkillya na urbanizovaniy terytoriyi za dopomohoyu predstavnykiv rodu Populus L.: avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenya kand. biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekolohiya» / I. Y. Sluchyk; ChDU im. Fed'kovycha. – Chernivtsi, 2000. – 18 s.

Khomych N. R. Otsinyuvannya zabrudnennya urboekosystemy mista Rivne za pokaznykamy ushkodzhenosti roslyn-bioindykatoriv: avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenya kand. biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekolohiya» / N. R. Khomych; Instytut ahroekolohiyi UAAN. – Kyyiv, 2009. – 20 s.

Bertiz S. Vlijanie zagrjaznenij vozduha na rastitel'nost' / S. Bertiz, H. Jenderljajn. – M.: Nauka, 1989. – 258 s.

Grant W. F. The present status of higher plant for the detection of environmental mutagens // Mutation Research. — 1994. – Vol. 310. — #2. — P. 175 –185.

Pro stan zabrudnennya navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha u m. Kyyevi i Kyyivs'kiy oblasti u travni 2013 roku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=k_zabrud&f=kyiv&p=1.

Kalinin M. I. Biometriya: [pidruch. dlya vuziv] / M. I. Kalinin, V. V. Yelisyeyev. – Mykolayiv: Vyd-vo MF NaUKMA, 2000. – 204 s.

Pat. 67164 Ukrayina, MPK (2012.01) G01N 1/00. Sposib otrymannya tymchasovykh preparativ dlya otsinky toksychnosti seredovyshcha / Kudryavs'ka T. B., Dychko A. O.; zayavnyky ta patentovlasnyky. — # 2011 07050; zayavl. 03.06.2011; opubl. 10.02.2012, byul. # 3.

Obstezhennya ta rayonuvannya terytoriyi za stupenem vplyvu antropohennykh chynnykiv na stan ob"yektiv dovkillya z vykorystannyam tsytohenetychnykh metodiv: Metodychni rekomendatsiyi [S. A. Ryzhenko, A. I. Horova, T. V. Skvortsova ta in.] – K.: Holovne bazove vydavnytstvo MOZ Ukrayiny DP "Tsentr informatsiynykh tekhnolohiy", 2007 – 35s.

Lakin G. F. Biometrija / G. F.Lakin // Uchebnoe posobie. – M.: Vyssh. shk., 1990. – 352 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-04

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці