ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ «СТАНДАРТІВ» В СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

Volodymyr Fedorovych Nakhodov, Olena Volodymyrivna Borychenko

Анотація


Визначені основні недоліки традиційних систем контролю і планування енергоспоживання. Запропонований об’єктивний процес контролю виконання встановлених «стандартів» споживання палива та енергії, який базується на застосуванні методу послідовного аналізу А. Вальда.

Ключові слова


енергія; система оперативного контролю ефективності енерговикористання; «стандарт» споживання електроенергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Находов В.Ф. Энергозбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования / В.Ф. Находов // Промэлектро. – 2007. - №1. – с.34-42.

Находов В.Ф. Аналіз діючих в Україні методик нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, К.К. Коченова // Промелектро. – 2007. - №2. – с.42-48.

Материалы проекта «Усиление действий по подготовке энергоменеджеров в Украине» по программе ТАСIS №EUK 9701, Киев, ИЕЕ НТУУ «КПИ», 1999.

Computer Based Monitoring And Targeting On A Hot Rolling Mill // energy Effiiciency Enquiries Bireau, ETSU, Harwell, Oxfordshire, 0X11. Best Practice Prigramme. – 1992.

Waste avoidance methods / Energy Effiiciency Office / Best Practice Prigramme. Fuel Effiiciency Booklet 13. Crown copyright. – 1995.

Праховник А.В. Контроль і нормалізація енергоспоживання / А.В. Праховник, Г.Р. Трапп // Управління енерговикористанням: збірник доповідей. – К.: Альянс за збереження енергії, 2001. – с. 387-398.

Праховник А.В. Энергетический менеджмент / А.В. Праховник, А.И. Соловей, В.В. Прокопенко и др. // К.: ИЕЕ НТУУ «КПИ», 2001. – 472 с.

Абрагам Вальд. Последовательный аналіз; [пер. с англ. Энергетический менеджмент / А.В. Праховник, А.И. Соловей, В.В. Прокопенко и др. // К.: ИЕЕ НТУУ «КПИ», 2001. – 472 с.

Находов В.Ф. Установление «стандартов» энергопотребления для локальных систем контроля и анализа эффективности использования энергии / В.Ф. Находов, Д. Кармона, А.В. Овдиенко // Энергия и Элекрификация. – 2002. - №6. – с.19-25.

Вознесенский В.А. Принятие решений по статистическим моделям / А.В. Вознесенский, А.В. Ковальчук. – М.: Статистика, 1978. – 192 с.

Шторм Р. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества / Р. Шторм. – М.: Мир,1970. – 368 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика встановлення обґрунтованих «стандартів» споживання електроенергії та здійснення об’єктивного контролю їх виконання в системах статистичного контролю ефективності енерговикористання» / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко. - № 38504; завл. 13.05.2011; зареєстр. 26.05.2011. №25

Ламакин Г.Н. Основы менеджмента в электроэнергетике: [учебное пособие] / Г.Н. Ломакин. - [1-е изд.]. – Тверь: ТГТУ,2006. – 208 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.24.32422

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 V.F. Nakhodov, O.V. Borychenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)