Principle of the least action and method of N - characteristic in dynamics of cracks

A. I. Kriuchkov

Abstract


In the article the mathematical model of dynamics of development of cracks is considered in rock with the use of principle of the least action and method of N - characteristic, allowing to choose the mode of destruction of rock minimum power intensity.

Keywords


crack; model; dynamics; action; rock; destruction; resistance; power intensity

References


Broek D. Osnovy mehaniki razrusheniy / D. Broek; [per. s angl.] – Leyden, 1974; M.: Vysshaya shcola, 1980. – 368 p.

Kruchkov A.I. Vliyanie variacii i korrelyacii parametrov rezhima raboti ochistnogo kombajna na nagruzku lavi: dis. kand. tehn. nauk: 05.15.02 / Kruchkov Anatoliy Ivanovich. – K. 1988. – 233 C.

Berdichevskiy V.L. Variacionnye principy mehaniki sploshnoy sredy / V.L. Berdichevskiy. – M.: Nauka. Glavnaya redakciya fiziko-matematicheskoy literatury, 1983. – 448 p.

Irvin G.R. Fracture dynamics in book "Fracturing of Metals" / G.R. Irvin. – ASM, Cleveland, 1948, pр. 147-166.

Poston T., Stuart H Teoriya katastrof i ey prilogeniya / T. Poston , N. Stuard. – M.: Mir, 1980. – 607 p.

Kobayasi T. Zavisimost megdu skorostyu tresheny i koefizientom intensivnosti napryageniy v polumerah s dvoynym lucheprilomleniem. Mehanika razrusheniya. Bystroe razrushenie, ostanovka tre cshin / T. Kobayasi, D. Deli. – M.: Mir, 1981. – C. 101-119.

Andronov A.A. Teoriya kolebaniy / А.А.Andronov , A.A. Vitt, S.E. Haykin. – M. Nauka, 1981. – 568 p.

Beron A.N. Rezanie uglya / A.N. Beron, A.S. Kazanskiy, B.M. Leybov, E.., E. Poznin. – M.: Gosgortehizdat, 1962. – 140 p.

Kalthoff I. Izmereniya dinamicheskogo koefizienta napryageniy dlya bystrorasprostranyayuschihsya treschin v obrazcah tipa dvoynoy konsolnoy balki. Mehanika razrusheniya. Bystroe razrushenie, ostanovka treschiny / I. Kalthoff, I. Beynet, C. Vinkler. – M.: Mir, 1981. – Vyp. 25. – P. 22-41.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2014.25.38259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)