Protect workers from occupational hazards for oil crushed stone

T.V. Grebeniuk, Ja.S. Koliada, V.L. Demeshchuk

Abstract


The process of extraction of gravel and methods of protecting workers from the quarry of hazards to which they are encountered in blasting operations. The proposed method for determining the pollutants in the ambient air at work at the quarry. Substantiated the basic requirements for personal protective equipment. The results obtained make it possible to increase the security measures employed in the extraction of gravel

Keywords


gravel; flakiness; vibration; dust; concentration; personal protection equipment

References


Site «Blogokamne»: [Electron. resurs]. Rezhim dostupy: http:// blogokamne.ru/.

Metodyka rozrakhunku kontsentratsiy v atmosfernomu povitri shkidlyvykh rechovyn, utrymanykh u vykydakh pidpryyemstv; - P. Hidrometeovydat, 1987 – s. 39

Hul Yu.V, Bykov K.F., Metod rozrakhunku vplyvu shkidlyvykh vykydiv iz karіernoho prostoru na otochuyuche seredovyshche/ Mizhvuz. sb.: Ventylyatsiya shakht i karіeriv, - 1976 – 98 c.

Bondar L.H. Rezultaty dovhostrokovykh meteorolohichnykh sposterezhen v karіeri Akay/ Tr. HHO. – 1975 - 351 s.

Podosyenova Ye.V. Tekhnolohiya i zasoby zakhystu navkolyshnoho serodovyshcha, - M.: Mashynobuduvannya, 1980 – 208 s
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2014.25.39884

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)