Assessment of the state of labour of safety at the welding production with the help of mathematical modeling

K.N. Tkachuk, Ju.O. Polukarov

Abstract


Proposed approach to the construction of mathematical models for assessment of the state of labour of safety at the welding production

Keywords


mathematical model; production factors; state of labor of safety; welding production

References


Ferster E., Rents B. Metody korelyatsiynoho y rehresiynoho analizu. - M.: Finansy y statystyka, 1983.- 302s.

Vuchkov Y.N., Boyadzhyeva L.N., Solakov E.B. Prykladnyy liniynyy rehresiynyy analiz/ Per z bolh. Adler Yu.P. - M: Finansy y statystyka, 1987. - 239s.

Tkachuk S.P., Kruzhylko O.E. Modelyuvannya naslidkiv vyrobnychoho travmatyzmu za dopomohoyu metodu hrupovoho obliku arhumentiv// Vuhillya Ukrainy. - 2000. - #4.- S.47-49.

Kruzhylko O.E., Prakhovnyk N.A. Vplyv finansuvannya zakhodiv shchodo okhorony pratsi na materialni naslidky neshchasnykh vypadkiv // Avtoshlyakhovyk Ukrainy. - 2000. - #1. - S.21-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2014.25.39887

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)