Оцінка стану охорони праці на у зварювальному виробництві за допомогою математичного моделювання

K.N. Tkachuk, Ju.O. Polukarov

Анотація


Запропоновано підхід до побудови математичних моделей для оцінки стану охорони праці на виробництвів зварювальному виробництві

Ключові слова


математична модель; виробничі чинники; стан охорони праці; зварювальне виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Ferster E., Rents B. Metody korelyatsiynoho y rehresiynoho analizu. - M.: Finansy y statystyka, 1983.- 302s.

Vuchkov Y.N., Boyadzhyeva L.N., Solakov E.B. Prykladnyy liniynyy rehresiynyy analiz/ Per z bolh. Adler Yu.P. - M: Finansy y statystyka, 1987. - 239s.

Tkachuk S.P., Kruzhylko O.E. Modelyuvannya naslidkiv vyrobnychoho travmatyzmu za dopomohoyu metodu hrupovoho obliku arhumentiv// Vuhillya Ukrainy. - 2000. - #4.- S.47-49.

Kruzhylko O.E., Prakhovnyk N.A. Vplyv finansuvannya zakhodiv shchodo okhorony pratsi na materialni naslidky neshchasnykh vypadkiv // Avtoshlyakhovyk Ukrainy. - 2000. - #1. - S.21-23.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2014.25.39887

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 K.N. Tkachuk, Ju.O. Polukarov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)