DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.28.52385

АКТИВУВАННЯ ГЛИНЯСТИХ ПОРІД СЛАБКОГО СТУПЕНЮ МЕТАМОРФІЗМУ ВИБУХОМ У РОЗЧИНІ В’ЯЖУЧОГО

Stanislav Mykolaiovych Stovpnyk

Анотація


Наведені результати теоретичного обгрунтування розкриття сольватної оболонки навколо часток глинястих мінералів створення імпульсу тиску від вибуху заряду. Визначені умови формування міцності слабко метаморфізованих порід. Виконана оцінка іпливу факторів вибуху на твердіння в’яжучого та визначені голосні умови активування глинястих порід.

Ключові слова


сольватна оболонка; мінеральна частка; глинясті мінерали; тиск вибухових газів

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. - М.: Недра, 1976. - 303 с.

Бесков, М.И. Влияние горно-геологических факторов на стоимость поддержания подготовительных выработок / М.И. Бесков, А.Я. Градова, В.А. Родионовский – М.: ЦНИЭИуголь, 1967. – 45 с.

Ломтадзе, В.Д. Инженерная геология. Инженерная петрология / В.Д. Ломтадзе – Л.: Недра, 1984. - 511 с.

Маслов, Н.Н. Основы механики грунтов и инженерной геологи / Н.Н. Маслов – М.: Высшая школа, 1968. – 624 с.

Чупрунов, Г.Д. Основы упрочнения горных пород / Г.Д. Чупрунов. – М.: Недпа,1965. – 152 с.

Стовпник, С.М. Використання глинистих порід вугільних шахт для виробництва цементного клінкера / С.М. Стовпник, О.О. Жданова, Л.В. Шайдецька // Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений» - Донецк.- ДонНТУ. - Вип. №13.- 2007 р. - С. 183-184 (розробка технології виконання робіт).

Заславский, Ю.З. Инъекционное упрочнение горнах пород / Ю.З. Заславский [и др.] – М.: Недра, 1984. – 175 c.

Вовк, А.А. Основы прикладной геодинамики взрыва / А.А. Вовк. – К.: Наукова думка, 1976.- 274 с




Copyright (c) 2016 S.M. Stovpnik

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)