ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРТІСНО-РЕСУРСНИХ ПОНЯТЬ ГЕОЛОГІЇ УРАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.28.52574

Ключові слова:

надра, уран, мінерали, руди, родовище, геологія, ізотопи, ресурси, показники, вартості

Анотація

Проаналізовані природно-товарознавчі характеристики, обґрунтовано  ряд теоретичних визначень понятійного апарату фіскальної геології урану й уранової руди з застосуванням їх вартісних відображень

Посилання

Державна цільова економічна програма "Ядерне паливо України". затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1004.

Хмельницька АЕС. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xaec.org.ua/store/pages/ukr/art/2011-07-20/all.html

Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд. затв. наказом Державної Комісії України по запасах корисних копалин 14 грудня 1998 р. № 100. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1999 р. за № 90/3383.

Податковий кодекс України. К.: Вісник Міністерства доходів і зборів України, 2014, січень, № 2 – 3. – 430 с. (зі змін. і доп.).

Про надра: Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР (зі змін. і доп.).

Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030: Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3268- VI.

Коржнєв, М.М. Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / М.М. Коржнєв, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: “Логос”, 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С. 218 – 222.

Рудько, Г.І. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів / Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.В. Радованов. – К.: Вид-во «Академпрес», 2010. – 272 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/ За заг. ред. д-ра. філол. наук, проф. В.В. Добічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.

Малюк, Б.І. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання / Б.І. Малюк, О.Б. Бобров, М.Д. Красножон. – К.: Географіка, 2003. – 197 с. : іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Довгий, С.О. Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев та ін. – К.: Наукова думка, 2007. – 347 с.

Рудько, Г.І. Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України / Г.І. Рудько, С.Ф. Литвинюк, В.І. Ловінюков // Мінеральні ресурси України. – 2012 – № 2. – С. 23 – 28.

Бібліотека Економіста». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/41/2716.html

Письменна, О.Б. Економічна оцінка видобутку уранової сировини України / О.Б. Письменна // Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет: Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", № 10, 2012.

Вільна енциклопедія «Вікіпедія». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Уранові_руди

Andrievskiy's Blog. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //andrievskiy. wordpress. com/category/державне-регулювання-користування/

Ємець, О. Послідовність мінералоутворення та механізм форму-вання уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинів-ського уранового родовища / О. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет, вип. 54. – 2011. – С. 44 – 54.

Макаренко, М., Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі / М. Макаренко, В. Карли, В. Степанюк та ін. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет, Вип. 52. – 2011. – С. 41 – 45.

Про видобування і переробку уранових руд: Закон України від 9 ли-стопада 1997 року № 645/97-ВР (зі змін. і доп.).

Андрієвський, І.Д., Реформу-вання економічного механізму користування надрами: регулятора економічної, екологічної та соціальної безпеки країни: Монографія / І.Д. Андрієвський, М.М. Коржнев, П.І. Пономаренко. – К.: Київський університет, 2005. – 194 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-19

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці