ПРО СТВОРЕННЯ ДИФРАКЦІЙНИХ РЕЖИМІВ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ВІДБІЙКИ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ

Petro Zakharovych Luhovyi, Kostiantyn Kostiantynovych Tkachuk, Tetiana Volodymyrivna Hrebeniuk

Анотація


Проведено дослідження резонансних дифракційних явищ, які вказують на можливість створення і вдосконалення технології відокремлення кам’яних блоків.

Ключові слова


статичні навантаження; динамічні навантаження; шпур; кам’яний блок

Повний текст:

PDF

Посилання


Гузь А. Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А. Н. Гузь, В. Т. Головчан. - К.: Наук. думка, 1972. – 254 с.

Ткачук К. К. Разрушение горных пород невзрывчатыми разрушающими веществами / К. К. Ткачук // Разработка рудных месторождений: Республ. межвед. науч.-техн. сб. – К.: Техника, 1986. – Вып. 42. – С. 41–44.

Ткачук К. К. Распределение напряжений и радиус зоны разрушения пород при статической нагрузке в скважине / К. К. Ткачук // Разработка рудных месторождений: Республ. межвед. науч.-техн. сб. – К.: Техника, 1988. – № 46. – С. 42–45.

Ткачук К. К. Напряженно-деформированное состояние пород при разрушении статическими нагрузками / К. К. Ткачук // Разработка рудных месторождений: Республ. межв. науч.-техн. сб. – К.: Техника, 1994. – Вып. 55. – С. 52–59.

Луговий П. З. Експериментальне дослідження деформованого стану навколо круго-вого отвору при його нормальному вісесиметричному статичному навантаженні / П. З. Луговий, К. К. Ткачук, Т. В. Гребенюк // Математичні проблеми технічної механіки: Міжн. наук. конф.: матеріали конференції. – Т. 1. – Дніпродзержинськ–Дніпропетровськ, 2012. – С. 28.

Луговий П. З. Експериментальне моделювання деформованого стану навколо поперечного перетину циліндричного шпуру при його статичному навантаженні / П. З. Луговий, К. К. Ткачук, Т. В. Гребенюк // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип. 20. – С. 232–237.

Кравец В. Г. Динамика формирования монотрещины взрывом в горном массиве / В. Г. Кравец, П. З. Луговой, А. Л. Ган, З. Барановский // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 13. – С. 18–23.

Кравец В. Г. Экспериментальное моделирование суперпозиции взрвных волн при действии смежных зарядов / В. Г. Кравец, П. З. Луговой, А. Л. Ган // Физика и техника высоко-энергетической обработки материалов: Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 2007. – С. 274–281.

Кравец В. Г. Динамика формирования монотрещины в горном массиве взрывом / В. Г. Кравец, А. Л. Ган, П. З. Луговой // Miedzynarodowa Konferencja VII Szkola Geomechaniki, 13–16 wrzesnia 2005. – P. 107–121.

Chudek M. Экспериментальное моделирование суперпозиции упругих волн от действия соседних цилиндрических шпурових зарядов / M. Chudek, Z. Baranowski, П. З. Луговой, В. Г. Кравец // Miedzynarodowa Konferencja „VIII Szkola Geomechaniki 2007”, 16–19 pazdziernika 2007, Glinwice-Ustron: Materialy Naukowe. – P. 263–274.

Луговой П. З. Экспериментальное моделирование суперпозиции упругих волн от взрыва параллельных цилдиндрических зарядов / П. З. Луговой, З. Барановский // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Вип. 5/2007 (46). – Ч. 1. – С. 83 – 86.

Ган А. Л. Экспериментальное моделирование супперпозиции взрывных волн при действии смежных зарядов / А. Л. Ган, В. Г. Кравец, П. З. Луговой // Физика и техника высокоэнергетической обработки матералов: сб. науч. тр. – Днепропетровск: АРТ- ПРЕСС, 2007. – С. 274 – 281.

Wood R. W. Annomalous diffraction drating / R. W. Wood // Phys. Rev. – 1935. – P. 928–933.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.53741

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 P.Z. Luhovyi, K.K. Tkachuk, T.V. Hrebeniuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)