SUBRESONANT LOAD ENERGY REGULATION WHEN ELECTROTHER0MAL ROCK FRACTURING

Oleg Terentiev, Anton Kleshchov

Abstract


It is determined that inductive plasma flows energy regulation will reduce specific energy intensity of crystalline structures fracture with the help of n-component fracture system accommodation. Rock fracturing is considered at the level of crystalline structures (femtolevel). Crystalline structure oscillations are caused by the presence of internal and external factors. External factors are represented by changing the parameters of inductive plasma flows: concentration; temperature; energy; exposure time of crystalline structure. Opportunities stand it possible to determine the inductive plasma physical parameters impact on crystalline structure of the samples, which were prepared for experimental tests. For the first time the mathematical model of plasma flow energy is introduced, which differs from the existing ones with the fact that it links discharge circuit inductance and current of the electrothermal rock fracturing plant with the characteristics of its operatingtool – plasma flow. This allows to reduce specific energy intensity of crystalline structure fracturing by varying discharge circuit inductance and current when changing the structures parameters with the help of switches system.

Keywords


inductive plasma; rock fracture; crystalline structure; subresonant flow; internal factors

Full Text:

PDF

References


Systema ruinuvannia induktyvnoiu plazmoiu [Tekst] : pat. №27685 Ukrayina: MPK Н 01 S 4/00, Е 21 В 41/00 / Terentiev O. M., ; vunakhidnyky i vlasnyky О. М. Terentiev, А. Yi. Kleshchov. - № 2-19-14-4235-А ; zaiavl. 07.10.13 ; opubl. 10.02.14, Biul.. № 3. - 4 s.

Dyrektyva yevropeiskoho parlamentu i rady «pro efektyvnist vykorystannia enerhii i enerhetychni posluhy, a takozh pro vidkhylennia Dyrektyvy Rady 93/76/YeES» vid 5 kvitnia 2006 roku 2006/32/YeS. - Vved. 2006-04-27. - 28 s

Baranov, M. I. Priblizhennyi raschet temperatury plazmy v silnotochnom kanale iskrovoho razriada vysokovoltnoho vozdushnoho kommutatora atmosphernoho davleniia [Tekst] / М. I. Baranov // Zhurn. «Tekhnichna elektrodynamika». - 2010. - №5. - S. 18-21.

Handbook of Physical Constants [Text] / Sydney P. Clark Jr. Еditor. – Yale University, New Haven, Connecticut : PUBLISHED BY THE SOCIETY, 1966. - 543 p.

Kliucharev, А. N. Vvedenie v phiziku nizkotemperaturnoi plazmy [Tekst] : ucheb. posobie / А. N. Kliucharev, V. H. Mishakov, N. А. Timopheev; - SPb. : SPbHU, 2008.- 224 s.

Phortov, V. Е. Phizika neidealnoi plazmy [Tekst] : ucheb. posobie / V. Е. Phortov, А. H. Khrapak, I. Т. Yakubov ; pod obshch. red. М. B. Kozintsova ; - М. : Phizmatlit, 2004.- 528 s. – ISBN 5-9221-0173-0.

Denisiuk, Т. D. Elektrorozriadnaia ochistka poverkhnostei technolohicheskoho oborudovaniia ot nezhelatelnyh nemetallicheskih otlozheniy [Tekst] / Т. D. Denisiuk, А. R. Rizun, Yu. V. Holen // Zhurn. «Elektronnaia obrabotka materialov». - 2007. - №6. - S. 50-52.

Koliada, Yu. Е. Vozbuzhdenie upruhikh impulsov moshchnymi plazmennymi shustkami v akusticheskom volnovode [Tekst] / Yu. Е. Koliada, V. I. Phedun // Zhurn. Voprosy atomnoi nauki I tekhniki. Seriia: Plazmennaia elektronika I novye metody uskoreniia. - 2008. - № 4 (6). - S. 260 - 263.

Rizun А. R. Elekrorazriadnaia tekhnolohiia – perspektivnyi put sozdaniia vodno-ugolnoho topliva [Текст] / А. R. Rizun, Yu. V. Holen, Т. D. Denisiuk, I. R. Rizun // Zhurn. Naukovi pratsi. Seriia: Tekhnohenna bezpeka. - 2011. - № 151 (163). - S. 20 - 23.

Kratkii spravochnik phiziko-khimicheskikh velichin. Izdanie desiatoe, ispr. i dopoln. [Tekst] / Pod red. А. А. Ravdelia и А. М. Ponomarevoy. – SPb. : «Ivan Phedorov», 2003. - 240 s., il. ISBN 5-8194-0071-2.

Nasonov, А. А. Elementy elektricheskikh tsepei I osnovnye metody ikh rascheta: uchebno-metodicheskoe posobie po kursu “Elektroradiotekhnika” dlia studentov phiziko-matematicheskoho phakulteta spetsialnostey “phizika-matematika”, “matematika-phazika” [Tekst] / А. А. Nasonov. - Voronezh. : Voronezhskiy hosudarstvennyi pedahohicheskiy universitet, 2010. - 56 s.

Irodov I. Е. Kvantovaia phizika. Osnovnye zakony. [Tekst] / I. Е. Irodov. - М. : Vyssh. shkola, 1985. – 271 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2015.29.53819

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)