РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ СУБРЕЗОНАНСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОМУ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.29.53819

Ключові слова:

індуктивна плазма, руйнування гірських порід, кристалічна структура, субрезонансний потік, внутрішні чинники

Анотація

Встановлено, що регулювання енергії потоків індуктивної плазми дозволить знизити питому енергоємність руйнування кристалічних структур гірських порід акомодацією n-компонентної системи руйнування. Руйнування гірських порід розглянуто на рівні кристалічних структур (фемторівні). Коливання кристалічної структури обумовлюються наявністю внутрішніх та зовнішніх чинників. Зовнішні чинники представлені зміною параметрів потоків індуктивної плазми: концентрації; температури; енергії; часу впливу на кристалічну структуру. Визначено вплив фізичних параметрів індуктивної плазми на кристалічну структуру зразків, що готувалися для експериментальних випробувань. Вперше запропонована математична модель енергії плазмового потоку. Вона відрізняється від відомих тим, що зв'язує індуктивність, струм розрядного контуру установки електротермічного руйнування гірських порід із характеристиками її робочого інструменту – плазмовим потоком. Це дозволяє знизити питому енергоємність руйнування кристалічних структур, варуючи індуктивність та струм розрядного контуру при зміні параметрів структур системою ключів.

Посилання

Systema ruinuvannia induktyvnoiu plazmoiu [Tekst] : pat. №27685 Ukrayina: MPK Н 01 S 4/00, Е 21 В 41/00 / Terentiev O. M., ; vunakhidnyky i vlasnyky О. М. Terentiev, А. Yi. Kleshchov. - № 2-19-14-4235-А ; zaiavl. 07.10.13 ; opubl. 10.02.14, Biul.. № 3. - 4 s.

Dyrektyva yevropeiskoho parlamentu i rady «pro efektyvnist vykorystannia enerhii i enerhetychni posluhy, a takozh pro vidkhylennia Dyrektyvy Rady 93/76/YeES» vid 5 kvitnia 2006 roku 2006/32/YeS. - Vved. 2006-04-27. - 28 s

Baranov, M. I. Priblizhennyi raschet temperatury plazmy v silnotochnom kanale iskrovoho razriada vysokovoltnoho vozdushnoho kommutatora atmosphernoho davleniia [Tekst] / М. I. Baranov // Zhurn. «Tekhnichna elektrodynamika». - 2010. - №5. - S. 18-21.

Handbook of Physical Constants [Text] / Sydney P. Clark Jr. Еditor. – Yale University, New Haven, Connecticut : PUBLISHED BY THE SOCIETY, 1966. - 543 p.

Kliucharev, А. N. Vvedenie v phiziku nizkotemperaturnoi plazmy [Tekst] : ucheb. posobie / А. N. Kliucharev, V. H. Mishakov, N. А. Timopheev; - SPb. : SPbHU, 2008.- 224 s.

Phortov, V. Е. Phizika neidealnoi plazmy [Tekst] : ucheb. posobie / V. Е. Phortov, А. H. Khrapak, I. Т. Yakubov ; pod obshch. red. М. B. Kozintsova ; - М. : Phizmatlit, 2004.- 528 s. – ISBN 5-9221-0173-0.

Denisiuk, Т. D. Elektrorozriadnaia ochistka poverkhnostei technolohicheskoho oborudovaniia ot nezhelatelnyh nemetallicheskih otlozheniy [Tekst] / Т. D. Denisiuk, А. R. Rizun, Yu. V. Holen // Zhurn. «Elektronnaia obrabotka materialov». - 2007. - №6. - S. 50-52.

Koliada, Yu. Е. Vozbuzhdenie upruhikh impulsov moshchnymi plazmennymi shustkami v akusticheskom volnovode [Tekst] / Yu. Е. Koliada, V. I. Phedun // Zhurn. Voprosy atomnoi nauki I tekhniki. Seriia: Plazmennaia elektronika I novye metody uskoreniia. - 2008. - № 4 (6). - S. 260 - 263.

Rizun А. R. Elekrorazriadnaia tekhnolohiia – perspektivnyi put sozdaniia vodno-ugolnoho topliva [Текст] / А. R. Rizun, Yu. V. Holen, Т. D. Denisiuk, I. R. Rizun // Zhurn. Naukovi pratsi. Seriia: Tekhnohenna bezpeka. - 2011. - № 151 (163). - S. 20 - 23.

Kratkii spravochnik phiziko-khimicheskikh velichin. Izdanie desiatoe, ispr. i dopoln. [Tekst] / Pod red. А. А. Ravdelia и А. М. Ponomarevoy. – SPb. : «Ivan Phedorov», 2003. - 240 s., il. ISBN 5-8194-0071-2.

Nasonov, А. А. Elementy elektricheskikh tsepei I osnovnye metody ikh rascheta: uchebno-metodicheskoe posobie po kursu “Elektroradiotekhnika” dlia studentov phiziko-matematicheskoho phakulteta spetsialnostey “phizika-matematika”, “matematika-phazika” [Tekst] / А. А. Nasonov. - Voronezh. : Voronezhskiy hosudarstvennyi pedahohicheskiy universitet, 2010. - 56 s.

Irodov I. Е. Kvantovaia phizika. Osnovnye zakony. [Tekst] / I. Е. Irodov. - М. : Vyssh. shkola, 1985. – 271 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-20

Номер

Розділ

Геомеханіка