Експериментальні дослідження взаємодії енергетичних потоків при вибуху поруч розташованих зарядів

Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Анотація


Наведено результати експериментальних досліджень взаємодії енергетичних потоків при підриванні шпурових зарядів ТЕНу на різних відстанях між ними. Підтверджено наявність додаткової зони руйнування та отримані її параметри. Досліджено зміну гранулометричного складу матеріалу моделі  в залежності від відстані між зарядами при їх підриванні.

Ключові слова


енергетичні потоки; концентрація напружень; модель; зона руйнування; вибух; шпуровий заряд; гранулометричний склад; середній діаметр куска

Повний текст:

PDF

Посилання


Фролов О. О. Теоретичні передумови розрахунку об’єму руйнування гірських порід під час вибуху систем подовжених зарядів / О. О. Фролов // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво": Зб. наук. праць. – К.: НТУУ "КПІ". – 2008. – Вип. 16. – С. 13–16.

Фролов О. О. Встановлення розмірів і форми зони руйнування при вибуху системи свердловинних зарядів / О. О. Фролов // Збірник «Сучасні ресурсозберігаючі технології гірни-чого виробництва»: Науково-виробничий збірник. – 2009. – Вип. 1/2009 (3). – С. 100–105.

Фролов О. О. Дослідження параметрів зони руйнування при вибуху системи свердловинних зарядів / О. О. Фролов // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 23. – С. 186–189.

Партон В. З. Механика разрушения: От теории к практике / В. З. Партон. – М.: Наука, 1990. – 240 с.

Боровиков В. А. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород / В. А. Боровиков, И. Ф. Ванягин. – М.: Недра, 1990. – 231 с.

Повышение эффективности действия взрыва в твердой среде / В. М. Комир, В. М. Кузнецов, В. В. Воробьев, В. Н. Чебенко. – М.: Недра, 1988. – 209 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.54307

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 О.О. Frolov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)