Експериментальне дослідження оптимальної глибини шпуру при руйнуванні монолітів гірських порід низькотемпературним методом

V.A. Khoroshman, V.V. Vorobiov

Анотація


Викладено результати експериментів щодо визначення оптимальної глибини шпуру при направленому руйнуванні моделей гірської породи шляхом використання ефекту низькотемпературного розширення рідини, що дозволяє зменшити час буріння шпуру, знизити загальну трудомісткість робіт і знос бурильного інструменту

Ключові слова


глибина шпуру; низькотемпературне руйнування; статичні навантаження; направлена тріщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Сахно И. Г. Изучение причин самопроизвольного выброса невзрывчатых разрушающих веществ из шпуров / И. Г. Сахно, Н. Н. Касьян, А. О. Новиков, В. Л. Самойлов // Разработка рудных месторождений. – Донецкий национальный технический университет. – 2011. – Вып. 94. – С. 3–5.

Хорошман В. А. К вопросу о низкотемпературном разрушении горных пород / В. А. Хорошман, В. В. Воробьев // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. – Наук.-виробн. зб.: Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського. – 2010. – Вип. 2/2010(6). – С. 35–41.

Руководство по применению невзрывчатых расширяющихся материалов для разрушения монолитных бетонных и железобетонных строительных конструкций [электронный ресурс]: http://www.masters.donntu.edu.ua/2002/ggeo/merkelo/diss/lib/st5.htm
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.54330

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 V.A. Khoroshman, V.V. Vorobiov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)