МОЖЛИВОСТІ АПАРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗАПИСУ ПАРАМЕТРІВ СЕЙСМО ВИБУХОВИХ ХВИЛЬ

Volodymyr Antonovych Lemeshko, Viktor Viktorovych Boiko, Anatolii Oleksandrovych Kuzmenko, Viktor Viktorovych Boiko jr

Анотація


Досліджено можливості різних апаратурних комплексів для запису параметрів сейсмічних хвиль при масових вибухах. Наведено приклади використання аналого-цифрових перетворювачів Е14-440 для отримання амплітудно-частотних характеристик сейсмічних коливань

Ключові слова


вибух; аналого-цифровий перетворювач; сейсмоприймач; реєстрація сейсмовибухових коливань

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев В. Д. Исследование сейсмического действия массовых взрывов в различное время года при разработке Песковского месторождения гипса / В. Д. Воробьев, А. И. Крючков, А. М. Пасечник, Р. М. Сидор // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2008. – Вип. 17. – С. 25–34.

Бойко В. В. О критериях сейсмической опасности промышленных взрывов / В. В. Бойко, А. А. Кузьменко, Т. В. Хлевнюк // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія "Гірництво": Зб. наук. праць. – 2005. – № 12. – С. 45–52.

Бойко В. В. Оценка сейсмобезопасности сооружений при воздействии на них взрывных волн с учетом их спектральных характеристик / В. В. Бойко, А. А. Кузьменко, Т. В. Хлевнюк // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". – 2008. – № 16. – С. 3–13.

Кузьменко А. А. Сейсмическое действие взрыва в горных породах / А. А. Кузьменко, В. Д. Воробьев, И. И. Денисюк и др. – М.: Недра, 1990 – 173 с.

Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки: ДСТУ 4704:2008. – К.: Держспоживстандарт України, 2009, 11 с. – (Національний стандарт України).

Вибухи промислові. Методи визначення фактичної сейсмостійкості будівель і споруд: ДСТУ 7116:2009. – К: Держспоживстандарт України, 2010, 6 с. – (Національний стандарт України).

Рихтер Ч. А. Элементарная сейсмология / Ч. А. Рихтер. – М.: Иностранная литература. – 1963.

Здещиц В. М. Измерение векторной скорости сейсмических колебаний с помощью запоминающего цифрового осциллографа TDS-2014 / В. М. Здещиц // Вісник Криворізького технічного університету. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 16. – С. 191–196.

Кутузов Б. Н. Обеспечение сейсмобезопасности взрывов при неэлектрическом инициировании зарядов / Б. Н. Кутузов, В. К. Совмен, Б. В. Эквист // Горный журнал. – 2004. – № 2. – С. 41–43.

Бойко В. В. Мобильная измерительная лаборатория / В. В. Бойко, В. А. Лемешко, В. В. Бойко (млад.) и др. // Промышленные измерения, контроль, автоматизация, диагностика. – Киев. – 2006. – Вып. 1. – С. 30–31.

Физика взрыва / Под ред. Л. П. Орленко. – изд.3-е, перераб. – В 2 т. – Т. 1. – М.: Физматлит, 2002. – 832 с.

Несмашний Е. О. Методика та результати визначення рівня сейсмічного навантаження на житлові будинки при проведенні вибухових робіт на кар’єрах Кривбасу / Е. О. Несмашний, В. М. Здещиць, О. І. Бондурівська // Вісник КТУ. – Кривий Ріг. – 2006. – Вип. 4(14). – С. 187–191.

Бойко В. В. Проблеми сейсмічної безпеки вибухової справи у кар’єрах України / В. В. Бойко. – К.: ТОВ «Видавництво Сталь». – 2012. – 184 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.54663

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 V.A. Lemeshko, V.V. Boiko, A.A. Kuzmenko, V.V. Boiko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)