DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.54687

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ НА БАЗІ МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Anatolii Volodymyrovych Cherniavskyi

Анотація


Показано доцільність впровадження систем енергетичного менеджменту на гірничих підприємствах України. Наведено огляд вимог національних та міжнародних стандартів у сфері енергетичного менеджменту

Ключові слова


гірниче підприємство; енергетичний менеджмент; енергоефективність; паливно-енергетичні ресурси; стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. – К.: Академперіодика, 2006.

Energy management handbook [Text]/ by Wayne C. Turner and Steve Doty. – 6th ed. 2006. – 917 p.

Розен В. П. Разработка концепции внедрения системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях Украины [Текст]/ В. П. Розен, А. И. Соловей, А. В. Чернявский // Праці ІЕД НАНУ. – 2005. – № 1(10). – С. 3–10.

Хохлявин С. А. Стандарты в области энергоменеджмента: США, Европа, Корея и другие страны [Текст] // Энергоаудит. – 2009. – № 2(10).

Розен В. П. Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента в производственных системах: проблемы и возможные пути их решения [Текст] / Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. // Промелектро. №5. – 2007. – С.31-36.

PAS 99:2006. Общедоступные технические условия. Технические условия на общие требования к системе менеджмента как основы для интеграции. – BSI, 2006.

ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 22 с.

ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.

ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціонування. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 25 с.
Copyright (c) 2016 A.V. Cherniavskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)