ВПЛИВ ЯКОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ НА ЕЛЕКТРОПРИВОДИ З СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.54855

Ключові слова:

синхронний двигун, несиметрія, несинусоїдальність, відхилення напруги, відхилення частоти

Анотація

Виконано аналіз впливу якості напруги живлення на електромеханічні характеристики синхронних двигунів. Розглянуто вплив показників якості електроенергії, таких як відхилення частоти, несинусоїдальність, несиметрія та відхилення напруги на електромеханічні властивості двигунів.

Посилання

Праховник А. В. Діагностування енергоефективності електромеханічних систем як інструмент енергоменеджменту / Праховник А. В., Закладний О. М., Закладний О. О. // Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Вип. 21. – С. 121–128.

ГОСТ 13109-97. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введен в Украине с 01.01.2000.

Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины / А. В. Иванов-Смоленский. – М: Энергия, 1980. – 928 с.

Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронних двигателей / И. А. Сыромятников // Под ред. Л. Г. Мамиконянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 240 c.

Макаричев Ю. А. Синхронные машины: учеб. пособие / Ю. А. Макаричев, В. Н. Овсян-ников. – Самара: Самарский государственный технический университет, 2010. – 156 с.

Кацман М. М. Справочник по электрическим машинам: Учебное пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М. М. Кацман // – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.

Гадай А. В. Дослідження математичної моделі синхронного двигуна при несинусоїдній напрузі живлення / А. В. Гадай // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 2. – C. 56–60

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-02-12

Номер

Розділ

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт