ВПЛИВ ЯКОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ НА ЕЛЕКТРОПРИВОДИ З СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Oleksandr Mykolaiovych Zakladnyi, Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Taras Yuriiovych Oboronov

Анотація


Виконано аналіз впливу якості напруги живлення на електромеханічні характеристики синхронних двигунів. Розглянуто вплив показників якості електроенергії, таких як відхилення частоти, несинусоїдальність, несиметрія та відхилення напруги на електромеханічні властивості двигунів.

Ключові слова


синхронний двигун; несиметрія; несинусоїдальність; відхилення напруги; відхилення частоти

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А. В. Діагностування енергоефективності електромеханічних систем як інструмент енергоменеджменту / Праховник А. В., Закладний О. М., Закладний О. О. // Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Вип. 21. – С. 121–128.

ГОСТ 13109-97. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введен в Украине с 01.01.2000.

Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины / А. В. Иванов-Смоленский. – М: Энергия, 1980. – 928 с.

Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронних двигателей / И. А. Сыромятников // Под ред. Л. Г. Мамиконянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 240 c.

Макаричев Ю. А. Синхронные машины: учеб. пособие / Ю. А. Макаричев, В. Н. Овсян-ников. – Самара: Самарский государственный технический университет, 2010. – 156 с.

Кацман М. М. Справочник по электрическим машинам: Учебное пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М. М. Кацман // – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.

Гадай А. В. Дослідження математичної моделі синхронного двигуна при несинусоїдній напрузі живлення / А. В. Гадай // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 2. – C. 56–60
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2012.22.54855

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 O.M. Zakladnyi, O.O. Zakladnyi, T.Yu. Oboronov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)