ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ГРУНТОВИХ ОСНОВ ТА БУДІВЕЛЬ ПІД ЧАС ДІЇ СЕЙСМОВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.29.55440

Ключові слова:

деформований стан, ґрунтова основа, суглинок, глина, загальна деформація, сейсмічне навантаження.

Анотація

Чисельно досліджено деформований стан ґрунтових основ та будівель під час дії сейсмовибухового навантаження з врахуванням геометричних, фізико-механічних та інерційних параметрів будівель, інтенсивності і напрямку падіння хвилі та фізико-механічних властивостей ґрунту.

Посилання

Кауфман, Б.Д. Учет загрузок. Сейсмические воздействия на гидротехнические и энергетические сооружениям [Текст] / Б.Д. Кауфман, С.Г. Шульман. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

Бирбаер, А.Н. Прочность и надежность конструкций АЭС при особых динамических воздействиях [Текст] / А.Н. Бирбаер, С.Г.Шульман. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

Кириллов, А.П. Взаимодействие фундаментов сооружений электростанций с основанием при динамических нагрузках [Текст] / А.П. Кириллов, В.В. Крылов, А.Е. Саргсян. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 354 с.

Хачиян, Э.Е. Динамические модели сооружений в теории сейсмостойкости [Текст] / Э.Е. Хачиян, В.А. Амбарцумян. – М.: Наука, 1981. – 204 с.

Бойко, В.В. Оценка сейсмобезопасности сооружений при воздействии на них взрывных волн с учетом их спектральных характеристик [Текст] / В.В. Бойко, А.А. Кузьменко, Т.В. Хлевнюк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво», 2008. – Вип. 16. – С. 3 – 13.

Смогунов, В.В. Основы механики сплошных сред [Текст]: учебное пособие. Часть 1 / В.В. Смогунов, Б.Л. Филиппов. – Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2004. – 75 с.

Механический эффект взрыва в грунтах [Текст] / И.А Лучко, В.А Плаксий, Н.С. Ремез и др.; под ред. И.А. Лучко АН УССР. Институт геофизики им. С.И. Субботина. – Киев: Наук. думка, 1989. – 232 с.

Григорян, С.С. Об основних представлениях механики грунтов [Текст] / С.С. Григорян // Прикл. математика и механика. – М.: ИСТИНА, 1960. – Вып. 6. – С. 1057 – 1072.

ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень [Текст] введ. 17.04.1992. – К.: Мінбудархітектури, 1992. – 234 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-08

Номер

Розділ

Геомеханіка