ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ГРУНТОВИХ ОСНОВ ТА БУДІВЕЛЬ ПІД ЧАС ДІЇ СЕЙСМОВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Natalia Serhiivna Remez, Ilona Anatoliivna Ivanova

Анотація


Чисельно досліджено деформований стан ґрунтових основ та будівель під час дії сейсмовибухового навантаження з врахуванням геометричних, фізико-механічних та інерційних параметрів будівель, інтенсивності і напрямку падіння хвилі та фізико-механічних властивостей ґрунту.


.


Ключові слова


деформований стан; ґрунтова основа; суглинок; глина; загальна деформація; сейсмічне навантаження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кауфман, Б.Д. Учет загрузок. Сейсмические воздействия на гидротехнические и энергетические сооружениям [Текст] / Б.Д. Кауфман, С.Г. Шульман. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

Бирбаер, А.Н. Прочность и надежность конструкций АЭС при особых динамических воздействиях [Текст] / А.Н. Бирбаер, С.Г.Шульман. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

Кириллов, А.П. Взаимодействие фундаментов сооружений электростанций с основанием при динамических нагрузках [Текст] / А.П. Кириллов, В.В. Крылов, А.Е. Саргсян. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 354 с.

Хачиян, Э.Е. Динамические модели сооружений в теории сейсмостойкости [Текст] / Э.Е. Хачиян, В.А. Амбарцумян. – М.: Наука, 1981. – 204 с.

Бойко, В.В. Оценка сейсмобезопасности сооружений при воздействии на них взрывных волн с учетом их спектральных характеристик [Текст] / В.В. Бойко, А.А. Кузьменко, Т.В. Хлевнюк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво», 2008. – Вип. 16. – С. 3 – 13.

Смогунов, В.В. Основы механики сплошных сред [Текст]: учебное пособие. Часть 1 / В.В. Смогунов, Б.Л. Филиппов. – Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2004. – 75 с.

Механический эффект взрыва в грунтах [Текст] / И.А Лучко, В.А Плаксий, Н.С. Ремез и др.; под ред. И.А. Лучко АН УССР. Институт геофизики им. С.И. Субботина. – Киев: Наук. думка, 1989. – 232 с.

Григорян, С.С. Об основних представлениях механики грунтов [Текст] / С.С. Григорян // Прикл. математика и механика. – М.: ИСТИНА, 1960. – Вып. 6. – С. 1057 – 1072.

ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень [Текст] введ. 17.04.1992. – К.: Мінбудархітектури, 1992. – 234 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.29.55440

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Наталія Ремез, Ілона Іванова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)