ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.21.55582

Ключові слова:

енергоефективність, енергетичний менеджмент, електромеханічна система, енергетичний стан, технічний стан

Анотація

Розглянуто сучасний стан проблеми підвищення рівня енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами. Встановлено, що діагностування енергоефективності електромеханічних систем поєднує завдання технічного діагностування з завданнями енергетичного менеджменту та аудиту, основною функцією яких є управління енергоспоживанням і технічним станом.

Посилання

Ильинский Н.Ф. Электропривод: энерго- и ресурсозбережение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ф.Ильинский, В.В.Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208с.

Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М.Кацман. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480с.

Bulletin of industrial energy efficiency and energy management standards [“Vienna Energy Efficiency and Climate Meetings”], (Відень, Австрія, 19–22 березня 2007 р.) / United Nations Industrial Development Organization. – Vienna, Austria, 2007. – 150c.

Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електроприводу: Навч. посібник / О.М.Закладний, А.В.Праховник, О.І.Соловей – К.: Кондор, 2005. – 408с.

Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України / [А.В.Праховник, В.В.Прокопенко, В.I.Дешко та ін.]. – Луганськ: Місячне сяйво, 2009. – 696с.

Праховник А.В. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу / А.В.Праховник, О.М.Закладний, О.О.Закладний // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2010. – №28. – С.495–497.

Праховник А.В. Контроль та аналіз в реальному часі режимів енерговикористання промислових електроприводів / А.В.Праховник, О.М.Закладний, О.О.Закладний // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету

«Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». – 2007. – С.151–155.

Закладний О.О. Оцінка залишкового ресурсу асинхронного електроприводу // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип.19. – С.137–146.

Закладний О.О. Захист як одне із завдань системи моніторингу енергетичного стану асинхронного електроприводу // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2010. – №4/2010(63), Ч.2. – С.135–138.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт