АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОСТУПЛЕННЯ КОНТРАФАКТНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ПІДПРИЄМСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2011.21.55827

Ключові слова:

аналіз, причина, засоби індивідуального захисту, нормативний документ, вугільна промисловість

Анотація

Викладено результати аналізу причин надходження контрафактних засобів
індивідуального захисту на підприємства вугільної промисловості України, а також чинники, що впливають на рівень травматизму і профзахворювань. Наведено заходи, обов'язкове виконання яких передбачене директивними документами, і шляхи усунення наявних недоліків при забезпеченні ЗІЗ гірників на вугільних шахтах

Посилання

Симонов В.И. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для строителей / Симонов В.И., Шибанов Н.М., Якшин В.С. – М.: Стройиздат, 1984. – 104с.

Подобед І.М. Загальний стан перегляду та опрацювання нормативно-правових актів з охорони праці / І.М.Подобед, А.О.Кононенко, В.Ф.Бородін // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2011. – №1. – С.15–18.

Мітюк Л.О. Аналіз стану державного нагляду за охороною праці у вугільній промисловості / Л.О.Мітюк, С.Ю.Багуцький, О.А.Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2011. – №3. – С.48–54.

Новик І.М. Безпека у вугільній промисловості / І.М. Новик // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки. – 2011. – №3. – С.7–11.

Средства индивидуальной защиты работников (классификация, качество, гармонизация нормативных документов) / [В.Д.Воробьев, Н.Н.Карнаух, В.Б.Руринкевич и др.]. Под общ. ред. Н.А.Лысюка и Ю.Г.Сорокина. – К.: ННИИОТ, 2005. – 83с.

Воробьев В.Д. Каталог вітчизняних засобів індивідуального захисту працівників / В.Д.Воробйов, М.О.Лисюк, В.Г.Миколенко, В.А.Плетньов / Під заг. ред. М.О.Лисюка. – Дніпропетровськ: Заря, 2004. – 167с.

Приказ Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 06.09.2011 № 476 «О выполнении мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности и охраны труда в угольной промышленности».

Постановление КМУ от 18 мая 2011 №521 «О внесении изменений в

Постановление КМУ от 29 марта 2006 № 374 об утверждении «Программы повышения безопасности труда на угледобывающих и шахтостроительных предприятиях» // Офіційний вісник України, 2006, №13.

Система входного контроля СИЗ, поступающих на предприятия угольной промышленности. Общие требования: СОУ-Н 10.1.00174088.021:2009. – Офіц. вид. – К.: Мінвуглепром України, 2010. – 45с.

Европейская Директива № 89/686/ЕЕС «О сближении законодательства в государствах-членах по средствам индивидуальной защиты».

Постановление КМУ от 31 августа в 2011 г. № 920 «О внесении изменений в постановление КМУ от 7 октября в 2003 г. № 1585».

Звіт про науково-дослідну роботу «Розроблення нової редакції НПАОП Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту» (заключний), № 1705102307. – Макеевка, МакНИИ, 2011. – 163с.

Долженков А.Ф. Повышение эффективности средств индивидуальной защиты горнорабочих угольных шахт // А.Ф.Долженков, В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, С.А.Долженков. – Донецк: ДОНБАСС, 2011. – 218с.

Системы управления качеством. Требования. ДСТУ ISO 9001-2001 [Дійсний з 2001. – 06.27]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 22с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці