ГЕОЛОГО-ТОВАРОЗНАВЧІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Adam Vasylovych Bodiuk

Анотація


Обґрунтовано ряд визначень понятійного апарату природно-товарознавчих досліджень за потребово-ресурсним напрямом економічної геології природного газу з переміщенням його по фазах суспільного виробництва

Ключові слова


вуглеводні; ресурси; това, товарознавств;, трубопроводи; транспортування

Повний текст:

PDF

Посилання


Малюк, Б.І. Надрокористування у країнах Європи і Америки [Текст]: довідкове видання / Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. – К.: Географіка, 2003. – 197 с. : іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів [Текст]: монографія / Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. – К.: Вид-во «Академпрес», 2010. – 272 с.

Основи економічної геології [Текст]: навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / Коржнєв М. М., Михайлов В.А., Міщенко В.С. та ін. – К.: “Логос”, 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С.218 – 222.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів [Текст] / За заг. ред. д-ра. філол. наук, проф. В.В. Добічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА»,2006. – 832 с.

Політична економія - Оганян Г.А. Товар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fingal.com.ua/content/view/485/39/1/1/.

Споживча вартість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Споживча_вартість.

Зеркалов, Д. В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]: монографія / Зеркалов Д.В. – Електрон. дані. – К.: Основа, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Андрієвський, І.Д. Реформування економічного механізму користування надрами: регулятора економічної, екологічної та соціальної безпеки країни [Текст]: монографія / Андрієвський І.Д., Коржнев М.М., Пономаренко П.І. – К.: Київський університет, 2005. – 194 с.

Природний газ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/природний газ

ВИДИ ГАЗУ. Види зрідженого газу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avtogaz.if.ua/publ/3-1-0-4.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.29.56853

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Adam Vasulovuch Bodiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)