ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗСІЮВАННЯ ПИЛУ З ВІДВАЛУ КАР’ЄРУ В РОБОЧІЙ ЗОНІ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ

Oksana Yaroslavivna Tverda, Viktor Danylovych Vorobiov, Yuliia Anatoliivna Davydenko

Анотація


Досліджено процес розсіювання пилу від відвалу на прикладі відвалу Пенізевицького родовища гранітів у Житомирській області. Встановлено значення концентрацій пилу в межах робочої зони та на прилеглих територіях (смт. Гранітне). Доведено, що концентрація пилу перевищує гранично допустиму середньодобову концентрацію за межами санітарно-захисної зони. Визначено канцерогенний та неканцерогенний ризики захворювань населення прилеглої території внаслідок канцерогенної та фіброгенної дії пилу.

Ключові слова


відвал; кар'єр; концентрація; пил; пневмоконіоз; прилегла територія; ризик; робоча зона; розсіювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Проблемы оценки геоэкологического риска при открытой разработке месторождений полезных ископаемых [Текст] / Т.Ж. Калыбеков [и др.] // Изв. вузов. Горн. журнал. – 2014. – № 4. – С. 64-70.

Кузнецов, В.С. Оценка влияния отвалов пустой породы на состояние атмосферного воздуха при открытой разработке железорудных месторождений, расположенных в северных регионах [Текст] / В.С. Кузнецов // Записки горного института. – 2013. – Том 203. – С. 182 – 184.

Атмосферная турбулентность и моделирование распространения примесей [Текст] / [под ред. Ф.Т.М. Ньистадта и Х. Ван Допа]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 348 с.

Бруяцкий, Е.В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов [Текст] / Е.В. Бруяцкий. – К.: ИГМ НАНУ, 2000. – 443 с.

Сеттон, О.Г. Микрометеорология: исследование физических процессов в нижних слоях атмосферы [Текст] / О.Г. Сеттон; пер. с англ. Д.Л. Лайхтмана. – Л.: Гидрометеорологическое изд-во, 1958. – 355 с.

Берлянд, М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы [Текст] / М.Е. Берлянд. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.

Popović, D. Air Quality – Models and Applications [Text] / Popović D. – Rijeka: InTech, 2011. – 364 p. – ISBN 978-953-307-307-1.

Бересневич, П.В. Аэрология карьеров [Текст] / Бересневич П.В., Михайлов В.А., Филатов С.С. – М.: Недра, 1990. – 280 с.

Твердая, О.Я. Оценка концентрации пыли при экскавации горной массы и формировании отвалов на карьерах [Текст] / О.Я. Твердая, В.Д. Воробьев, Ю.А. Давыденко // ISJ Theoretical & Applied Science. – 2015. – №11(31) – С. 1-7.

Гранично допустимі концентрації ГДК та орієнтовно безпечні рівні діяння ОБРД забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eco.ck.ua/docs/Perelik%20rechovyn,%20klas%20nebezpeky.doc.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [Текст]: ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. – [Действующий от 1989-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 75 с.

Бията, Ю.И. Определение параметров породных отвалов: площади основания и санитарно-защитной зоны [Текст] / Ю.И. Бията, Ю.В. Зеленов, В.Н. Артамонов // Збірник наукових праць студентів і аспірантів «Екологічні проблеми паливно-енергетичного комплексу», (25-26 квітня 2012 р, Донецьк). – 2012. – С. 8-12.

Рибалова, О.В. Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру в Луганській області [Текст] / О.В. Рибалова, С.В. Бєлан, А.А. Савічев // Проблеми надзвичайних ситуацій: зб. наук. праць НУЦЗ України. – 2013. – Вип. 17. – С. 152-163.

Швыряев, А.А. Оценка риска воздействия загрязнения атмосферы в исследуемом регионе: учебное пособие для вузов [Текст] / А.А. Швыряев, В.В. Меньшиков. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 124 с.

Гранітне (смт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82).
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2015.29.56854

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Oksana Yaroslavivna Tverda, Viktor Danylovych Vorobiov, Yuliia Anatoliivna Davydenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)