ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬСАЦІЙНИХ РУХІВ ВИБУХОВОЇ ПОРОЖНИНИ ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ЗАВІСИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2008.17.56952

Анотація

Розглянуто утворення вертикальної порожнини поблизу вільної поверхні з одночасним її заповненням структуруючим матеріалом. Вивчено особливості використання коливальних явищ поблизу осередку вибуху для керування процесом прямовисного транспортування матеріалу заповнювача в порожнину в період її першого розширення

Посилання

Ивкина Н. В. Разработка взрывного метода стабилизации слабых грунтов

способом свай–дрен: Дис. … канд. техн. наук. – К., 1996. – 171 с.

Иомиолек Р. Уплотнение водонасыщенных грунтов взрывами

удлиненных зарядов // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1992. –

№ 4. – С. 24–26.

Кравец В. Г. Динамика уплотнения грунтового массива взрывом. – К.:

Наук. думка, 1979. – 134 с.

Иванов П. Л. Уплотнение малосвязных грунтов взрывами. – М.: Недра,

– 230 с.

Krawiec W. G., Demeszczuk L.I., Parchański I. Metody wybuchowe budowy

pvzeciwfiltracyinych ekranów // Materialy wybuchowe i technika strzelnicza. –

Gliwice–Kraków: Agat–print. – Kraków, 1993. – C. 185–195.

Кравець В. Г., Вапнічна В. В. Технологічні параметри вибухового

обвалення при створенні вибухом споруд типу „стіна в ґрунті” // Вісник НТУУ

„КПІ”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2002. – Вип. 7. –

С. 95–98.

Вплив довжини набивки вертикального лінійного заряду на параметри

воронки викиду / М. Т. Кириченко, В. В. Вапнічна, Л. В. Шайдецька,

А. Б. Соколовська // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. –

К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – Вип. 14. – С. 143–147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-10-21

Номер

Розділ

Геотехнологія