ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА СТІЙКІСТЬ ГІРСЬКОГО МАСИВУ ПРИ ВИБУХАХ НА КАР’ЄРАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58443

Ключові слова:

сейсмічна хвиля, вибух, гірський масив, навантаження, стійкість, порожнина, динамічний і статичний критерії

Анотація

Визначено умови стійкості порід, які розміщуються над карстовою порожниною, при спільній дії статичних і динамічних навантажень.
Встановлено залежності напружень від координати по периметру сферичної порожнини для випадків падіння сейсмічної хвилі на межу розділу двох середовищ різної міцності.

Посилання

Воробъев В.Д. Исследование сейсмостойкости охраняемых объектов

при взрывах в карьерах / В.Д.Воробъев, Л.И.Демещук, В.Н.Кобасов [и др.] // Вісник НТУУ «КПІ». Серія “Гірництво”: Зб. наук. праць. – 2007. – Вип.15. – С.30–36.

Воробьев В.Д. Исследование сейсмического действия массовых

взрывов в различное время года при разработке Песковского месторождения гипса / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, Р.М.Сидор // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип.17. – С.25–34.

Воробьев В.Д. Повышение сейсмической безопасности промышленных

взрывов при разработке закарстованных месторождений полезных ископаемых / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, А.Е.Водяник // Зб. матер. міжнар. наук.конф. (Київ, 19–21 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, ННДІПБОП [та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ». – 2008. – 532с.

Эткин М.Б. Системный подход к обеспечению безопасности взрывных

работ при их проектировании / М. Б. Эткин, А. Е. Азаркович // Горный журнал. – 2002. – №9. – С.65–72.

Справочник взрывника / Под ред. Б.Н.Кутузова. – М.: Недра. – 1988. – 511с.

Единые правила безопасности при взрывных работах. – К.: Норматив,

– 171 с.

Пасечник А.М. Условия устойчивости карстовых полостей в горном

массиве при статических нагрузках / А.М.Пасечник // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2008. – Вип. № 2/2008(2). – С.102–110.

Воробьева Л. Д. Закономерности взаимодействия сейсмовзрывных волн

с закарстованным массивом горных пород / Л.Д.Воробьева, Н.Н.Ткач,

А.М.Пасечник, Н.И.Жукова // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2009. – Вип. № 1/2009(3). – С.63–70.

Воробьев В.Д. Математическая модель распространения сейсмовзрывных волн в неоднородном слоистом массиве горных пород / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, Н.И.Жукова // Научное обеспечение совершенствования методов производства открытых и подземных горных работ: Сб. науч. трудов. – 2009. – С.93–99.

Повышение безопасности промышленных и гражданских объектов при взрывах в закарстованных горных породах / А. М. Пасечник // Матер. наук.-техн. конф. «Енергетика. Екологія. Людина». – К., 2009. – С.400–404.

Воробьев В.Д. Разработка алгоритма динамического взаимодействия

сейсмовзрывных волн с карстовой полостью / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, Н.И.Жукова // Зб. наук. праць Національного гірничого університету. – 2009. – №33. – Т.1. – С.87–95.

Пасічник А.М. Основні умови сейсмостійкості об’єктів, що охороняються, при вибухах на кар’єрах закарстованих родовищ / А.М.Пасічник, В.Д.Воробйов // Вісник ННДІПБОП. – 2009. – Вип.24/2009. – С.60–64.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фізичні процеси гірничого виробництва