Вплив динамічних навантажень на стійкість гірського масиву при вибухах на кар’єрах

A M Pasichnyk, Natalia Ivanivna Zhukova

Анотація


Визначено умови стійкості порід, які розміщуються над карстовою
порожниною, при спільній дії статичних і динамічних навантажень.
Встановлено залежності напружень від координати по периметру сферичної
порожнини для випадків падіння сейсмічної хвилі на межу розділу двох
середовищ різної міцності

Ключові слова


сейсмічна хвиля; вибух; гірський масив; навантаження; стійкість; порожнина; динамічний і статичний критерії

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Воробъев В.Д. Исследование сейсмостойкости охраняемых объектов

при взрывах в карьерах / В.Д.Воробъев, Л.И.Демещук, В.Н.Кобасов [и др.] // Вісник НТУУ «КПІ». Серія “Гірництво”: Зб. наук. праць. – 2007. – Вип.15. – С.30–36.

Воробьев В.Д. Исследование сейсмического действия массовых

взрывов в различное время года при разработке Песковского месторождения гипса / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, Р.М.Сидор // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип.17. – С.25–34.

Воробьев В.Д. Повышение сейсмической безопасности промышленных

взрывов при разработке закарстованных месторождений полезных ископаемых / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, А.Е.Водяник // Зб. матер. міжнар. наук.конф. (Київ, 19–21 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, ННДІПБОП [та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ». – 2008. – 532с.

Эткин М.Б. Системный подход к обеспечению безопасности взрывных

работ при их проектировании / М. Б. Эткин, А. Е. Азаркович // Горный журнал. – 2002. – №9. – С.65–72.

Справочник взрывника / Под ред. Б.Н.Кутузова. – М.: Недра. – 1988. – 511с.

Единые правила безопасности при взрывных работах. – К.: Норматив,

– 171 с.

Пасечник А.М. Условия устойчивости карстовых полостей в горном

массиве при статических нагрузках / А.М.Пасечник // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2008. – Вип. № 2/2008(2). – С.102–110.

Воробьева Л. Д. Закономерности взаимодействия сейсмовзрывных волн

с закарстованным массивом горных пород / Л.Д.Воробьева, Н.Н.Ткач,

А.М.Пасечник, Н.И.Жукова // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2009. – Вип. № 1/2009(3). – С.63–70.

Воробьев В.Д. Математическая модель распространения сейсмовзрывных волн в неоднородном слоистом массиве горных пород / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, Н.И.Жукова // Научное обеспечение совершенствования методов производства открытых и подземных горных работ: Сб. науч. трудов. – 2009. – С.93–99.

Повышение безопасности промышленных и гражданских объектов при взрывах в закарстованных горных породах / А. М. Пасечник // Матер. наук.-техн. конф. «Енергетика. Екологія. Людина». – К., 2009. – С.400–404.

Воробьев В.Д. Разработка алгоритма динамического взаимодействия

сейсмовзрывных волн с карстовой полостью / В.Д.Воробьев, А.И.Крючков, А.М.Пасечник, Н.И.Жукова // Зб. наук. праць Національного гірничого університету. – 2009. – №33. – Т.1. – С.87–95.

Пасічник А.М. Основні умови сейсмостійкості об’єктів, що охороняються, при вибухах на кар’єрах закарстованих родовищ / А.М.Пасічник, В.Д.Воробйов // Вісник ННДІПБОП. – 2009. – Вип.24/2009. – С.60–64.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58443

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 A M Pasichnyk, Natalia Ivanivna Zhukova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)