DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58482

Зниження степені переподрібнення флюсових вапняків при вибухах свердловинних зарядів в рукавах

Viktor Stepanovych Prokopenko, Ivan Ivanovych Turuchko

Анотація


Теоретичними дослідженнями, а також експериментальними і
промисловими вибухами доведено можливість зменшення кількості
переподрібнених фракцій флюсових вапняків і збільшення виходу товарної
продукції вибухами зарядів промислових вибухових речовин, сформованих у полімерних рукавах, діаметр яких менший за діаметр свердловини

Ключові слова


промислові вибухові речовини; переподрібнення; флюсові вапняки; конструкції зарядів вибухових речовин

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Физика взрыва / Под ред. Л.П.Орленко – Изд. 3-е, перераб.: в 2 т. –

Т. 1. – М.: Физматлит, 2002. – 832 с.

Ефремов Э.И., Вовк А.А. Справочник по взрывным работам. – К.: Наук.

думка, 1993. – 327 с.

Жариков И. Ф. Эффективность разрушения горных пород зарядами

различных конструкций // Взрыв. дело.– М.: Недра. – 1986. – № 89/46.– С. 31–42.

Мельников Н.В., Марченко Л.Н. Энергия взрыва и конструкция заряда. – М.: Недра, 1964. – 186 с.

Демидюк Г.П. Управление действием взрыва и расчет скважинных

зарядов // Взрыв. дело. – М.: Госгортехиздат, 1963. – № 51/8. – С. 61–70.

Ефремов Э.И. Взрывание с внутрискважинными замедлениями. – К.:

Наук. думка, 1971. – 170 с.

Мельников Н. В. Повышение полезной работы взрыва при отбойке

полезных ископаемых // Взрыв. дело. – М.: Недра. – 1964. – № 54/11. – С. 7–34.

Эффективная конструкция заряда ВВ для взрывания в обводненных

условиях / А. С. Олейников, Д. Г. Гопанюк, В. П. Абазопуло и др. // Реферат

информ. Серия «Промышленность неруд. и неметалоруд. матер.». – М.: Изд-во

лит. по строит-ву. – 1974. – Вып. 10. – С. 8–9.

Прокопенко В. С. Повышение полезной энергии взрыва удлиненных

зарядов взрывчатых веществ в гидроизолирующих оболочках // Проблемы

создания новых машин и технологий. – Кременчуг: КГПИ, 1999. – Вып.

/1999(7). – С. 411–413.

Прокопенко В. С. Взрывание горных пород скважинными зарядами

взрывчатых веществ в рукавах. – К.: Політехніка, 2010. – 207 с.
Copyright (c) 2016 V S Prokopenko, I I Turuchko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)