DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58495

Вплив часу сповільнення між вибухами свердловинних зарядів на об’єм руйнувань гірського масиву

Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Анотація


Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність
короткосповільненого підривання. Встановлено, що при незначних інтервалах сповільнення ефективність короткосповільненого підривання визначається взаємодією хвиль напружень. Отримано графічну залежність між часом сповільнення вибухів свердловинних зарядів вибухової речовини та об’ємом руйнувань масиву гірських порід для певних умов підривання

Ключові слова


короткосповільнене підривання; свердловинний заряд; гірський масив; хвилі напружень; зона руйнування; об’єм руйнувань

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучерявый Ф.И., Олейников А.С., Волов А.Т. Многорядное

короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов. – К.: Будівельник, 1975. – 84 с.

Фролов О.О. Вплив часу сповільнення між вибухами свердловинних

зарядів на характер та об’єм руйнувань масиву гірських порід // Вісник

Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КТУ – 2010. – Вип. 25. – С. 24–28.

Фролов О.О. Теоретичні передумови розрахунку об’єму руйнування

гірських порід під час вибуху систем подовжених зарядів // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2008. – Вип. 16. – С. 13–16.

Фролов О.О. Дослідження параметрів зони руйнування при вибуху

системи свердловинних зарядів // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КТУ. – 2009. – Вип. 23. – С. 186–189.

Фролов О.О. Встановлення розмірів і форми зони руйнування при

вибуху системи свердловинних зарядів // Збірник «Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва»: Науково-виробничий збірник. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1/2009 (3). – С. 100–105.
Copyright (c) 2016 Oleksandr Oleksandrovych Frolov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)