Вплив часу сповільнення між вибухами свердловинних зарядів на об’єм руйнувань гірського масиву

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58495

Ключові слова:

короткосповільнене підривання, свердловинний заряд, гірський масив, хвилі напружень, зона руйнування, об’єм руйнувань

Анотація

Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність
короткосповільненого підривання. Встановлено, що при незначних інтервалах сповільнення ефективність короткосповільненого підривання визначається взаємодією хвиль напружень. Отримано графічну залежність між часом сповільнення вибухів свердловинних зарядів вибухової речовини та об’ємом руйнувань масиву гірських порід для певних умов підривання

Посилання

Кучерявый Ф.И., Олейников А.С., Волов А.Т. Многорядное

короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов. – К.: Будівельник, 1975. – 84 с.

Фролов О.О. Вплив часу сповільнення між вибухами свердловинних

зарядів на характер та об’єм руйнувань масиву гірських порід // Вісник

Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КТУ – 2010. – Вип. 25. – С. 24–28.

Фролов О.О. Теоретичні передумови розрахунку об’єму руйнування

гірських порід під час вибуху систем подовжених зарядів // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2008. – Вип. 16. – С. 13–16.

Фролов О.О. Дослідження параметрів зони руйнування при вибуху

системи свердловинних зарядів // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КТУ. – 2009. – Вип. 23. – С. 186–189.

Фролов О.О. Встановлення розмірів і форми зони руйнування при

вибуху системи свердловинних зарядів // Збірник «Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва»: Науково-виробничий збірник. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1/2009 (3). – С. 100–105.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геотехнологія