ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТИ З МЕТОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.58530

Ключові слова:

нафта, нафтопродукти, первинна переробка нафти, невідновлювальні ресурси, віскозиметрія

Анотація

Методом віскозиметрії досліджено вплив домішки аніонної поверхнево-
активної речовини на збільшення виходу світлих фракцій у ході первинної
переробки нафти

Посилання

Братичак М.М. Технологія нафти та газу. Навчальний посібник / М.М.Братичак, О.Б.Гришинин – Львів: Видавництво Національного

університету «Львівська політехніка». – 2002. – 180с.

Пат. 2359991 РФ, МПК C10G 7/00. Способ интенсификации процесса

первичной перегонки нефти / М.С.Рогалев, Р.З.Магарил. – №200811044/04; Заявл. 18.03.08; Опубл. 27.06.09.

Пат. 2359992 РФ, МПК C 10 G 7/00, C 10 G 9/40. Способ подготовки

жидкого углеродного сырья / В.А.Золотухин. – №2007124100/04; Заявл. 26.06.07; Опубл. 27.06.09.

Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и

застывания: ГОСТ 20287-91. – [действует с 1992.01.01]

Справочник нефтепереработчика: под ред. Е.А.Ластовкина,

Е.Д.Радченко, М.Г.Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 648с.

Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим

капилярным вискозиметром: ГОСТ 7163-84. – [действует с 1985.07.01].

Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости.

Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости: ГОСТ 33-82. - [действует с 1983.01.01].

Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости: ГОСТ 6258-

– [действует с 1986.01.01].

Сафиева Р.З. Физикохимия нефти. Физико-химические основы

технологии переработки нефти / Р.З.Сафиева. – М.: Химия, 1998. – 448с.

Пат. 2253498 РФ, МПК В01D 3/14, C10G 7/00. Способ увеличения

выхода светлых нефтепродуктов при первичной переработке нефти на

ректификационных установках / А.М.Ильинец, В.Т.Нечаев. – №2004109820/15; Заявл. 01.04.04; Опубл. 10.06.05.

Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава: ГОСТ

-99. – [действует с 2001.01.01].

Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии / Под ред.

Ю.Г.Фролова, А.С.Гродского. – М.: Химия, 1986. – 216с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геотехнологія