DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2008.17.60739

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

E.V. Pavlysh

Анотація


Розглянуто чинники регіональної конкурентоспроможності. Визначено
компоненти інноваційного розвитку регіону, роль та місце в ньому
інноваційного розвитку машинобудування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лазарева Е. В. Влияние инновационной деятельности на уровень

конкурентоспособности регионов // Экономические инновации. – 2003. – № 17. –

С. 115–129.

О ранговом методе реализации потенциала сравнительной конкуренто-

способности промышленности регионов Украины / А. И. Амоша, В. И. Ляшенко,

М. В. Дубинина, В. Н. Марченко // Прометей. – 2005. – № 2(17). – С. 78–97.

Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка

России. – М.: Юристъ, 1999. – 384 с.

Реутов В. Є. Міжнародна конкурентоспроможність регіону: сутність,

методи оцінювання // Економіка та держава. – 2006. – № 4. – С. 52–54.

Гельвановский М., Жековская В., Трофимова И. Конкурентоспособность

в микро-, мезо- и макроуровневом измерении // Российский экономический

журнал. – 1998. – № 3. – С. 67–77.

Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация,

самосохранение и развитие. – М.: Финстатинформ, 2002. – 128 с.

Простаков Г. Тяжелое машиностроение // Украинская инвестиционная

газета. – 2003. – № 14. – С. 12.

Статистичний щорічник Донецької області за 2005 рік / Держкомстат

України. Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк, 2006. –

с.

Статистичний щорічник Донецької області за 2004 рік / Держкомстат

України. Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк, 2005. –

с.

Статистичний щорічник Донецької області за 2001 рік / Держкомстат

України. Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк, 2002. –

с.

Статистичний щорічник Донецької області за 2002 рік / Держкомстат

України. Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк, 2003. –

с.

Статистичний щорічник Донецької області за 2003 рік / Держкомстат

України. Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк, 2004. –

с.

Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств Донецької

області у 2004 р.: економічна доповідь №05/1–3–11/302 / Держкомстат України.

Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк, 2005. – 11 с.

Інноваційна активність промислових підприємств Донецької області

за 2005 р. Стат. бюлетень №1/14 / Держкомстат України. Головне управління

статистики у Донецькій обл. – Донецьк, 2006. – 11 с.

Астапов К. Инновации промышленных предприятий и экономический

рост // Экономист. – 2002. – № 6. – С. 44–51.
Copyright (c) 2016 E.V. Pavlysh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)