ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ПРАЦІВНИКА В ІЗОЛЮВАЛЬНОМУ КОМПЛЕКТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.61037

Ключові слова:

ізолювальний комплект, тепловий стан працівника, математична модель, моделювання

Анотація

Розглянуто питання створення індивідуальних ізолювальних комплектів для працівників АЕС. Запропоновано математичну модель, за якою здійснено моделювання динаміки зміни температури тіла працівника під час робіт у ізолювальному комплекті.

Посилання

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Intervention Criteria in a

Nuclear or Radiation Emergency. Safety Series. – No. 109, IAEA. – Vienna, 1994.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України.–

МОЗ України. – 2005. – 40с.

Третякова Л. Д. Оцінка захисних властивостей нових засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання / Третякова Л. Д. // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Гірництво”. – 2008. – Вип. 16. – С.154–161.

Литвинова Г.О. Гігієна з основами екології / Литвинова Г.О. – К.:

Здоров’я, 1999. – 368с.

Колосніченко М.В. Дослідження спецодягу з пасивним та активним

теплозахистом / Колосніченко М.В. // Вісник технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 2, № 3. – С.262–264.

Долженков А.Ф. Разработка и исследование качества спецодежды для работающих на маломощных угольных пластах / Долженков А.Ф. // Вісник НТУУ “КПІ”. – Серія “Гірництво”. – 2004. – Вип. 11. – С.96–102.

Богословский В.И. Строительная теплофизика / Богословский В.И. –

М.: Высшая школа, 1970. – 96с.

Третякова Л.Д. Математична модель теплового стану працівника в

захисному одязі / Л.Д.Третякова, М.М.Метель, П.Г.Круковський //

Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2009. – № 2(25). – С. 26–32.

Круковский П.Г. Обратные задачи тепломассообмена (общий

инженерный подход) / П.Г.Круковский // Промышленная теплотехника. – 1998. – С.224–232.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці