DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2010.19.61037

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ПРАЦІВНИКА В ІЗОЛЮВАЛЬНОМУ КОМПЛЕКТІ

Larysa Dmytrivna Tretiakova

Анотація


Розглянуто питання створення індивідуальних ізолювальних комплектів для працівників АЕС. Запропоновано математичну модель, за якою здійснено моделювання динаміки зміни температури тіла працівника під час робіт у ізолювальному комплекті.

Ключові слова


ізолювальний комплект; тепловий стан працівника; математична модель; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Intervention Criteria in a

Nuclear or Radiation Emergency. Safety Series. – No. 109, IAEA. – Vienna, 1994.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України.–

МОЗ України. – 2005. – 40с.

Третякова Л. Д. Оцінка захисних властивостей нових засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання / Третякова Л. Д. // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Гірництво”. – 2008. – Вип. 16. – С.154–161.

Литвинова Г.О. Гігієна з основами екології / Литвинова Г.О. – К.:

Здоров’я, 1999. – 368с.

Колосніченко М.В. Дослідження спецодягу з пасивним та активним

теплозахистом / Колосніченко М.В. // Вісник технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 2, № 3. – С.262–264.

Долженков А.Ф. Разработка и исследование качества спецодежды для работающих на маломощных угольных пластах / Долженков А.Ф. // Вісник НТУУ “КПІ”. – Серія “Гірництво”. – 2004. – Вип. 11. – С.96–102.

Богословский В.И. Строительная теплофизика / Богословский В.И. –

М.: Высшая школа, 1970. – 96с.

Третякова Л.Д. Математична модель теплового стану працівника в

захисному одязі / Л.Д.Третякова, М.М.Метель, П.Г.Круковський //

Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2009. – № 2(25). – С. 26–32.

Круковский П.Г. Обратные задачи тепломассообмена (общий

инженерный подход) / П.Г.Круковский // Промышленная теплотехника. – 1998. – С.224–232.
Copyright (c) 2016 L D Tretiakova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)