МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

L.D. Tretiakova, P.S. Bychenko

Анотація


Запропоновано математичну модель для аналізу показників надійності
виробів. Експериментально визначено показники надійності захисного одягу,
який застосовує персонал атомних електричних станцій для ремонтно-
профілактичних робіт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Селіверстов А. Є., Литвиненко Г. Є., Третякова Л. Д. Розробка засобів

індивідуального захисту для працівників об’єктів ядерної енергетики // Вісник

Національного науково-дослідного інституту охорони праці. – К.: ННДІОП. –

– № 7. – С. 3–5.

Голубеев М. И., Синева Н. А., Чихалов М. С. Анализ современных

материалов для спецодежды // Рабочая одежда. – 2003. – № 1. – С. 8–11.

Кузьмин Ф. И. Задачи обеспечения надежности технических систем. –

М.: Радио и связь, 1982. – 175 с.

Князев А. Д. Элементы теории надежности радиоэлектронной

аппаратуры. – М.: МЭИ, 1988. – 114 с.

Третякова Л. Д. Дослідження фізико-механічних характеристик нових

полімерних матеріалів для захисного одягу // Проблеми охорони праці в

Україні. – К.: ННДІОП. – 2008. – № 14. – С. 59–67.

ГОСТ 9.708. Полимерные материалы. Методы ускоренных испытаний

на климатическое старение. – М.: ГКС. – поверхневою густиною 1990. – 80 с.

Кенделл М., Стьюарт А. Теория распределений: Пер. с англ./ Под ред.

А. Н. Колмогорова. – М.: Наука, 1966. – 587 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2008.17.61087

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 L.D. Tretiakova, P.S. Bychenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)