ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INDUSTRIAL INJURIES IN MECHANICAL ENGINEERING

Олег Григорович Левченко, Оксана Степанівна Ільчук

Abstract


The present condition of industrial injuries in Ukraine is described. The dynamics of industrial injuries are considered in this article. The results of analysis of events that led to accidents in the Ukraine in 2015 are shown. This  paper presents the results of the analysis of the dynamics of  the state of industrial injuries in Mechanical Engineering and found its main causes.


Keywords


industrial injuries; labor protection; mechanical engineering; industrial defense; accidents; injury prevention

References


Дулясова М. В. Социально-экономическая защита работников от профессиональных рисков: дис. докт. эк. наук: 8.00.05 / Дулясова М. В. – Москва, 2004. – 356 с.

Таірова Т. М. Методологічні засади моніторингу виробничого травматизму. Монографія /Т. М. Таірова // – К.: «Основа». 2014. – 201 с.

Климова О. М. Обоснование комплексного подхода при оценке влияния вредных производственных факторов на работников машиностроительных предприятий / О. М. Климова, К. Н. Касьянов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – Ч. 2. – № 6 (124). – С. 181–183.

Гунченко О. М. Дослідження проблеми вибору рішень в системі управління охороною праці (СУОП) машинобудівного підприємства // О. М. Гунченко, К. М. Касьянова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2008. – Ч. 2. – № 6 (124). – С. 161–165.

Ступницька Н.В. Підвищення ефективності планування заходів запобігання виробничому травматизму на підприємствах машинобудування: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.26.01 / Львівська політехніка. – 1999. – 22 с.

Кружилко О. Є. Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.26.01 / ННДІПБОП. – 2001. – 20 с.

Дементій Л.В. Охорона праці в механічних та складальних цехах / Л.В. Дементій, С.А. Гончарова. – Краматорськ: ДДМА, 2005. – 312 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.61226

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of «Mining»

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)