DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.61226

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Oleh Hryhorovych Levchenko, Oksana Stepanivna Ilchuk

Анотація


Наведено дані про сучасний стан виробничого травматизму в Україні. Розглянуто його динаміку. Показано результати аналізу подій, що призвели до нещасних випадків на підприємствах України в 2015 році. Проаналізовано стан виробничого травматизму в галузі машинобудування та виявлено основні його причини.

Ключові слова


виробничий травматизм; охорона праці; машинобудування; промислова безпека; нещасні випадки; профілактика травматизму

Повний текст:

PDF

Посилання


Дулясова М. В. Социально-экономическая защита работников от профессиональных рисков: дис. докт. эк. наук: 8.00.05 / Дулясова М. В. – Москва, 2004. – 356 с.

Таірова Т. М. Методологічні засади моніторингу виробничого травматизму. Монографія /Т. М. Таірова // – К.: «Основа». 2014. – 201 с.

Климова О. М. Обоснование комплексного подхода при оценке влияния вредных производственных факторов на работников машиностроительных предприятий / О. М. Климова, К. Н. Касьянов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – Ч. 2. – № 6 (124). – С. 181–183.

Гунченко О. М. Дослідження проблеми вибору рішень в системі управління охороною праці (СУОП) машинобудівного підприємства // О. М. Гунченко, К. М. Касьянова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2008. – Ч. 2. – № 6 (124). – С. 161–165.

Ступницька Н.В. Підвищення ефективності планування заходів запобігання виробничому травматизму на підприємствах машинобудування: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.26.01 / Львівська політехніка. – 1999. – 22 с.

Кружилко О. Є. Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.26.01 / ННДІПБОП. – 2001. – 20 с.

Дементій Л.В. Охорона праці в механічних та складальних цехах / Л.В. Дементій, С.А. Гончарова. – Краматорськ: ДДМА, 2005. – 312 с.
Copyright (c) 2016 Олег Григорович Левченко, Оксана Степанівна Ільчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)