МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ХВИЛЬ ПРИ ВИБУХАХ ГРУПИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАРЯДІВ В ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ ДЛЯ СЕЙСМОПРОГНОЗУ

Natalia Serhiivna Remez, Viktor Viktorovych Boiko jr, Yuliia Serhiivna Yashchenko

Анотація


Наведено результати чисельних розрахунків хвильової взаємодії групових
вибухів циліндричних зарядів у гірничому масив, виявлено закономірності розподілу полів напружень за наявності та відсутності взаємодії між зарядами

Ключові слова


вибух; моделювання; сейсмічна хвиля; хвильова взаємодія; циліндричний заряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Шемякин Е.И. О волнах напряжений в прочных горных породах / Е.И.Шемякин // ПМТФ. – 1963. – № 3. – С. 83–93.

Боровиков В.А. К расчету параметров волны напряжения при взрыве удлиненного заряда в горных породах / В.А.Боровиков, И.В.Ванягин // Взрыв. дело. – № 76/33. – М.: Недра, 1976. – C. 74–85.

Кравец В.Г. Динамика уплотнения грунтового массива взрывом / В.Г.Кравец. – К.: Наук. думка, 1979. – 134 с.

Родионов В.Н. Механический эффект подземного взрыва / В.Н.Родионов, В.В.Адушкин, В.Н.Костюченко, В.Н.Николаевский, А.Н.Ромашов, В.М.Цветков. – М.: Недра, 1971. – 200 с.

Михалюк А.В. Горные породы при неравномерных динамических нагрузках / А.В.Михалюк. – К.: Наук. думка, 1980. – 154 с.

Баженов В.Г. Деформирование цилиндрической оболочки в мягкой грунтовой среде под действием внутреннего импульсного нагружения / В.Г.Баженов, А.В.Кочетков, В.Р.Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения: Всесоюз. межвуз. сб. – Горький: Горьковский университет, 1989. – С. 87–95.

Основы теории и методы взрывного дробления горных пород / Под ред. В.М.Комира. – К.: Наук. думка, 1979. – 224с.

Фролов О.О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень / О.О.Фролов // Вісник НТТУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.:НТУУ «КПІ». – 2006. – Вип. 14. – С. 93–101.

Фролов О.О. Теоретичні передумови розрахунку об’єму руйнування гірських порід під час вибуху систем подовжених зарядів / О.О.Фролов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2008. – Вип. 16. – С. 13–16.

Баум Ф.А. Физика взрыва / [Ф.А.Баум, Л.П.Орленко, К.П.Станюкович и др.] – М.: Наука, 1975. – 704 с.

Каширский А.В. Влияние уравнения состояния на разлет продуктов детонации / А.В.Каширский, Л.П.Орленко, В.Н.Охитин // Прикл. мех. и техн. физика. – 1973. – № 2. – С. 71–74.

Кравець В.Г. Підривні роботи на кар’єрах: Навч. посібник / В.Г.Кравець, В.Д.Воробйов, А.О.Кузьменко. – К.: ІСДО, 1994. – 376 с.

Бойко В.В. Методи побудови та управління межами сейсмобезпечних зон при підривних роботах на кар’єрах України / В. В. Бойко // Проблеми охорони праці в України: Зб. наук. праць. – К: ННДІОП. – 2001. – Вип. 4. – С. 17–24.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2009.18.62829

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Natalia Serhiivna Remez, Viktor Viktorovych Boiko (Jr), Yulia Serhiivna Yachshenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)