ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМЕНШЕННЯ ТЕПЛОВИХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИТРАТ В НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСАХ

Viktor Petrovych Rozen, Serhii Serhiiiovych Velykyi

Анотація


У роботі розглянуто фактори які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах,  класифікація навчальних корпусів на класи по цим факторам. А також ранжування навчальних корпусів по відношенню до витрат енергії та фізичних параметрів для визначених класів.


Ключові слова


бенчмаркінг; евклідова відстань; ієрархічна класифікація; ранжування; тони умовного палива

Повний текст:

PDF

Посилання


ISO 50001:2011. Energy management systems - Requirements with guidance for use/ European Committee for Standardization[Text] // CEN-CENELEC, 2011, р. 22.

Бобряков, А.В. Разработка и реализация научно-технических и управленческих методов повышения энергоэффективности отраслевого энергопотребления бюджетной сферы[Текст]: автореф. дис. д.т.н.: спец. 05.14.04 «Пром.теплоэнергетика» / А. В. Бобряков; Москва, 2007. – 40 с.

Ткаченко, В.Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) [Текст]: автореф. дис. к.т.н.: спец. 05.14.01 «Енергетичні системи і комплекси» / В.Ф. Ткаченко; НАН України. Ін-т техн. теплофізики.– К., 2014.– 23 с.

Розен, В.П. Разработка концепции внедрения системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях Украины[Текст] / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский // Праці ІЕД НАНУ. – № 1(10). – 2005. – С. 59-68.

Розен, В.П. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості Укріїни[Текст] / В.П. Розен, Б.Л. Тишевич, П.В. Розен // Енергозбереження . Енергетика . Енергоаудит.- 2012. - № 6. - С. 9-19.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.64397

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Viktor Petrovych Rozen, Serhii Serhiiiovych Velykyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)