ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОЛЮТАНТІВ СТІЧНИХ ВОД У БІОГАЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.66299

Ключові слова:

стічні води, анаеробне очищення, біогаз, деструкція біомаси, пероксид гідрогену, технологія

Анотація

Досліджено процес анаеробного очищення стічних вод із використанням деструкції активного мулу та її вплив на біотрансформацію полютантів у біогаз. Встановлено залежності утворення біогазу від обробки мікроорганізмів механічною, термічною, хімічною деструкцією та від впливу ультразвуку на мул. Удосконалено технологію біохімічного очищення стічних вод із включенням до схеми вузлу деструкції біомаси та розроблено рекомендації із застосування методів інтенсифікації процесу метаногенезу.

Біографія автора

Ihor Olehovych Opolinskyi, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

асп ІЕ ІЕЕ (Дичко А.О.)

Посилання

Ткачук, Н. Г. Влияние электрического тока на рост и ферментативную активность микроорганизмов активного ила [Текст] / Н.Г. Ткачук // Электронная обработка материалов. – 1978. – № 4. – С.78 – 79.

Ультразвук как способ интенсификации биокатализа в процессах водо очистки [Текст]/ Р. А. Закиров, Е. В. Сельмертова, Ф. Ю. Ахмадуллира, А. З. Асадуллин // Материалы и нанотехнологии: матер. конф., Казань, 21-26 сентября 2003 г.: тезисы докл. – Казань: Центр оперативной печати, 2003. – С. 151.

Фомичев, В. Т. Увеличение мощности биологической очистки в аэротенках за счет электростимуляции жизнедеятельности активного ила [Текст]/ В. Т. Фомичев, Ю. С. Мещерякова, Ю. Ф. Полковников // Экологическая безопасность и экономика городских и теплоэнергетических комплексов: матер. междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 18-20 мая 1999 г. – Волгоград: Изд-во ВолгГАСА, 1999. – С. 168 – 171.

Kolb, Frank R. Activated carbon sequencing batch biofilm reactor to treat industrial wastewater [Text]/ Kolb Frank R., Wilderer Peter A. // Water Sci. and Technol. – 1997. – 35, №1. – C. 169 – 176.

Садова, Ю. М. Отримання біогазу шляхом інтенсифікації біологічно очищення стічних вод від екологічно небезпечних забруднювачів [Текст]/ Ю. М. Садова, А. О. Дичко. // Вісник КрНУ ім.Михайла Остроградського. – 2012. – №1. – С. 174–177.

Пат. 100151 Україна, МПК (2006.01) C02F 11/04. Спосіб інтенсифікації процесу біотрансформації органічних забруднень стічних вод у біогаз [Текст]/ К. К. Ткачук, А. О. Дичко, І. О. Ополінський. – № u201500905; заявл. 05.02.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13. – 2 с.

Дичко, А.О. Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз [Текст]/ А.О. Дичко, Л.І. Євтєєва, І.О. Ополінський // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22 (1). – С. 193-198.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-25

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці