ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОЛЮТАНТІВ СТІЧНИХ ВОД У БІОГАЗ

Viktor Danylovych Vorobiov, Alina Olehivna Dychko, Ihor Olehovych Opolinskyi, Kseniia Volodymyrivna Pestova

Анотація


Досліджено процес анаеробного очищення стічних вод із використанням деструкції активного мулу та її вплив на біотрансформацію полютантів у біогаз. Встановлено залежності утворення біогазу від обробки мікроорганізмів механічною, термічною, хімічною деструкцією та від впливу ультразвуку на мул. Удосконалено технологію біохімічного очищення стічних вод із включенням до схеми вузлу деструкції біомаси та розроблено рекомендації із застосування методів інтенсифікації процесу метаногенезу.

Ключові слова


стічні води; анаеробне очищення; біогаз; деструкція біомаси; пероксид гідрогену; технологія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ткачук, Н. Г. Влияние электрического тока на рост и ферментативную активность микроорганизмов активного ила [Текст] / Н.Г. Ткачук // Электронная обработка материалов. – 1978. – № 4. – С.78 – 79.

Ультразвук как способ интенсификации биокатализа в процессах водо очистки [Текст]/ Р. А. Закиров, Е. В. Сельмертова, Ф. Ю. Ахмадуллира, А. З. Асадуллин // Материалы и нанотехнологии: матер. конф., Казань, 21-26 сентября 2003 г.: тезисы докл. – Казань: Центр оперативной печати, 2003. – С. 151.

Фомичев, В. Т. Увеличение мощности биологической очистки в аэротенках за счет электростимуляции жизнедеятельности активного ила [Текст]/ В. Т. Фомичев, Ю. С. Мещерякова, Ю. Ф. Полковников // Экологическая безопасность и экономика городских и теплоэнергетических комплексов: матер. междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 18-20 мая 1999 г. – Волгоград: Изд-во ВолгГАСА, 1999. – С. 168 – 171.

Kolb, Frank R. Activated carbon sequencing batch biofilm reactor to treat industrial wastewater [Text]/ Kolb Frank R., Wilderer Peter A. // Water Sci. and Technol. – 1997. – 35, №1. – C. 169 – 176.

Садова, Ю. М. Отримання біогазу шляхом інтенсифікації біологічно очищення стічних вод від екологічно небезпечних забруднювачів [Текст]/ Ю. М. Садова, А. О. Дичко. // Вісник КрНУ ім.Михайла Остроградського. – 2012. – №1. – С. 174–177.

Пат. 100151 Україна, МПК (2006.01) C02F 11/04. Спосіб інтенсифікації процесу біотрансформації органічних забруднень стічних вод у біогаз [Текст]/ К. К. Ткачук, А. О. Дичко, І. О. Ополінський. – № u201500905; заявл. 05.02.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13. – 2 с.

Дичко, А.О. Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз [Текст]/ А.О. Дичко, Л.І. Євтєєва, І.О. Ополінський // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22 (1). – С. 193-198.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.66299

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Viktor Vorobiov, Alina Dychko, Igor Opolinskiy, Kseniya Pestova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)