ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА ВІД ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ «ІНДУКТОР – ТІЛО, ЩО НАГРІВАЄТЬСЯ»

Oleksandr Vasilevich Trokhymenko, Oleh Mykolaiovych Yurchenko

Анотація


Проведено дослідження імпедансних характеристик послідовного резонансного
контуру кола навантаження системи індукційного нагріву. Запропоновано алгоритм
визначення меж зміни резонансної частоти і добротності коливального контуру при зміні
температури об'єкта, що нагрівається, величини зазору між індуктором і об'єктом, числа
витків і струму індуктора, номінальної частотиКлючові слова


індукційний нагрів; індуктор; частота; добротність; коливальний контур

Повний текст:

PDF

Посилання


Слухоцкий, А. Е. Установки индукционного нагрева / М. : Энергоиздат, -1981, - 325 с.

Юрченко О.М., Юрченко М.М., Гуцалюк В.Я. та ін. Високочастотні транзисторні перетворювачі для високоефективних систем електроживлення технологічних установок // Праці ІЕД НАНУ. Випуск 38– 2014 – С. 137¬–145.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.66374

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Oleksandr Vasilevich Trokhymenko, Oleh Mykolaiovych Yurchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)