DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.67626

ВПЛИВ АЛЮМІНІЯ НА УДАРНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ КУМУЛЯТИВНИХ СТРУМЕНІВ

Yurii Ivanovych Voitenko, Volodymyr Pavlovych Buhaiets

Анотація


У статті представлені експериментальні дані і дано порівняння об’єму утворюваного кратера в металі при вибухах пристроїв кумулятивного дії різної конструкції: кумулятивного заряду із суцільним облицюванням, кумулятивного заряду з пористим облицюванням, газокумулятивного заряду. Наведено залежності об’єму утворюваного кратера в металі від вмісту дрібнодисперсного алюмінію в складі пористого кумулятивного облицювання. Визначено механізм, згідно з яким зі збільшенням кількості алюмінію відбувається додаткове виділення енергії при ударі композитного кумулятивного струменя по перешкоді.

Ключові слова


детонація; кумулятивний заряд; кумулятивне облицювання; газокумулятивний заряд; об’єм кратера

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Михалюк А.В., Паршуков П.А. Эффективность зарядов разных конструкций при разрушении горных пород контактным взрывом [Текст]/ Физика горения и взрыва. – 1998. – т.34. - № 5. – С. 130 – 135.

Вплив співвідношення розмірів частинок компонентів суміші на структуру і властивості прессовок гетерогенного матеріалу Cu-20% (мас.) W [Текст] / Епифанцева Т.А., Коваль А.Ю., Скороход В.В., Штерн М.Б. Мікроскопія та міцність матеріалів. – 2012. - № 18. – С. 127 – 138.

Механическое действие кумулятивных зарядов с пористыми облицовками [Текст] / Войтенко Ю.И., Гошовский С.В., Драчук А.Г., Бугаец В.П.: DOI 10.1134/S0010508213010127 // Физика горения и взрыва. – 2013. - № 1. - С. 125 – 131

Поле течения продуктов взрыва трубчатого заряда ВВ [Текст] / Прууэл Э.Р., Мержиевский Л. А., Тен К.А., Лукьянчиков Л.А., Титов В.М.: Тр. Межд. Конф. «Харитоновские тематические научные чтения». Под.ред А.Л. Михайлова, Саров: ВНИИЭФ, 2009. - С. 430-435.

Babkin А.V., Ladov S.V., Fedorov S.V. Analysis of influence of the sintered liner composition on the shaped-charge jet free flight behavior and its penetration capability [Text] / Proc. 25th Int. Symp. on Ballistics. — Beijing, Сhinа - 2010,-V.2, р. 959-966.

Румянцев Б.В. Механизмы проявления прочности при высокоскоростном внедрении металлических струй в металлы и хрупкие материалы [Текст] / Физика твердого тела. — Т.53. — В. 10. - С. 2018- 2022.

Кук М.А. Наука о промышленных взрывчатых веществах. [Текст]/ М.: Недра, 1980. – 453 с.

Физика взрыва. [Текст] / Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкович, Р.П. Челышев, Б.И. Шехтер. – М.: Наука, 1975. – 704 с.

Моделирование действия газокумулятивных зарядов на преграду [Текст]/ Абузяров М.Х., Кочетков А.В., Крылов С.В., Цветкова Е.В.; Проблемы прочности и пластичности. – 2005. – Вып. 67. – С. 168 – 177.

Драчук О..Г., Гошовский С.В., Войтенко Ю.И. Розрпхунок параметрів функціонування кумулятивних зарядів с пористими облицюваннями. [Текст]/ Препрінт. – К.: УкрДГРІ, 2007. – 42 с.

Тришин Ю.А., Кинеловский С.А. О влиянии пористости на кумулятивное течение [Текст] / Физика горения и взрыва. – 2000. – Т.36, № 2. - С. 122-132.

Физика взрыва [Текст] / под ред. Л.П. Орленко.- Изд. 3-е, испр. – в 2. т. Т.2 – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 656 с.

Безіменний Ю.Г., Епифанцева Т.О., Козирецкій Є.О. Дослідження впливу структури композиту на основі мідного порошку з вольфрамовими вкрапленнями на швидкість поширення пружної хвилі [Текст] /Сборник научных трудов «Вестник НТУ ХПИ»: Электроенергетика и преобразовательная техника. – 2010. - № 12. – С. 148 – 155.

Voumard C., Roduner Н.-Р., Santschi W., Wister Н. Performances and behavior of WCu- pseudoalloy shaped charges with а simple model for calculating the stand-off curve [Text] / Proc. 19th Int. Symp. on Ballistics. — Interlaken, Switzerland, 2001, р. 1479-1487.

Вахненко В.О. Подібність автомодельних потоків газу і двофазного середовища з нестисливою компонентою [Текст] / Доповіді НАН Україны. – 2010. - №12. - С. 97 -103.

Тепловой взрыв в системе ниобий-алюминий. Основные макрокинетические стадии [Текст] / Письменская Е.Б., Рогачев А.С., Бохматов А.С., Сачкова Н.В. Физика горения и взрыва. – 2000. – Т. 30. № 2. – С. 40 – 44.

Гаспарян А.Т., Штейнберг А.С. Макрокинетика взаимодействия и тепловой взрыв в смесях порошков Ni и Al [Текст] / Физика горения и взрыва. – 1988. – т. 24, № 3. – С. 67 – 74.

Письменская Е.Б. Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений в режиме динамического теплового взрыва: Автореферат дис. … кандидата физ.-мат. наук. Черноголовка [Текст] / Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, 2000. 16с.
Copyright (c) 2016 Юрій Ivanovych Войтенко, В П Бугаец

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)