ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИДІЛЕННЯ ПИЛУ ПОДРІБНЮВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Tetiana Volodymyrivna Hrebeniuk, Larysa Anatoliivna Serbinova

Анотація


З використанням результатів моделювання отримано залежності безпечної інтенсивності викиду пилу при подрібненні харчової маси Мбезп.подр, від відношення діаметра куска породи, що надходить в приймальний бункер дробарки на подрібнення до діаметра куска подрібненої породи, швидкості повітряного потоку. Встановлено закономірності зміни безпечної інтенсивності виділення пилу подрібнювальним обладнанням у залежності від технічних параметрів, специфіки руху повітряних потоків і закономірностей розсіювання дрібнодисперсного пилу поблизу джерела його утворення, що визначають умови дотримання граничнодопустимих концентрацій за пиловим фактором в робочій зоні.

Ключові слова


запилення; викид пилу; моделювання; технічні параметри; безпечна інтенсивність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ МОЗ України [Текст]: Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу від 27.12.2001 р., № 528 // Офіційний вісник України. - 2001. - С. 31.

Ефремов, Э.И. Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах [Текст]: / Э.И. Ефремов, П.В. Бересневич и др.; под общ. ред. Э.И.Ефремова; - Днепропетровск: Січ.-1996. - 179 с.

Пилове забруднення при експлуатації гранітних кар’єрів [Текст]: матеріали VIІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій”, 23–25 березня 2011 р. тези доповідей / [Л.А. Сербінова, А.О. Водяник]. – Ж.: ЖДТУ, 2011. – 250 с.

Сербінова, Л.А. Нормалізація концентрації пилу в робочих зонах при механічному руйнуванні гірських порід в гранітних кар’єрах [Текст]: дис. канд. тех. Наук / Л.А. Сербінова. – К., 2014. – 154 с.

Бруяцкий Е.В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов [Текст] / Е.В. Бруяцкий; Институт гидромеханики НАН Украины. – К.: 2000. – 443 с.

Шабанова, С.В Атмосфера промышленного предприятия, методы анализа и очистки [Текст]: метод. указания к лабораторным и практическим занятиям / C.В. Шабанова; – О.: ГОУ ОГУ, 2003.–23с.

Кухтов, В.Г. Математическая обработка результатов измерений [Текст]: Методические указания к практическим занятиям / В.Г. Кухтов; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. – Х.: ХНАДУ, 2008. – 60 с.

Водяник, А.О. Визначення параметрів забруднення пилом робочих зон при подрібненні гранітної маси дробарками [Текст]:/ А.О. Водяник, Л.А Сербінова // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ» ПрАТ «Техновибух», 2012 – Вип. 22. – С. 196.

Мышкин, А.Д. Элементы теории математических моделей [Текст] / А.О. Мышкин;– М.: Комкнига, 2007. – 192 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.67671

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Тетяна Володимирівна Гребенюк, Лариса Анатоліївна Сербінова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)