ОСОБЛИВОСТІ РОДОВИЩ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ ПРИ ЇХ РОЗРОБЦІ В РІЗНИХ ГІРНИЧОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Ella Oleksandrivna Maksymova

Анотація


Дана оцінка природних газових гідратів, як одному з найбільш перспективних додаткових джерел енергоресурсів. Встановлено закономірності поширення родовищ газових гідратів, в залежності від розташування плит континентів і океанічних западин. Запропоновано методологічний підхід опису процесу розкладання газогідратів, шляхом введення в розрахункові показники відповідних характеристик порід, що вміщують, виходячи зі складу відкладень, що складають ложа та материкові схили тих чи інших морів і океанів.

Ключові слова


газогідрат; розробка родовищ; метан; осадові породи

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Макогон Ю.Ф. Газогидраты – дополнительный источник энергии Украины [Текст] / Ю.Ф. Макогон // Газовая промышленность. – Уфа, 2010. – №3. – С. 47-51.

Свойство природных газов находиться в земной коре в твердом состоянии и образовывать газогидратные залежи [Текст] / [В.Г. Васильев, Ю.Ф. Макогон, Ф.А. Требин и др.] – Открытия в СССР, 1968 – 1969 гг. – Сборник. – М.: ЦНИИПИ, 1970. – 230 с.

Scientific bases of methods and technologies of gas hydrates deposits underground mining / V. Bondarenko, E. Maksymova, K. Ganushevych, K. Sai [et al.] // 23 World Mining Congress: materials of the conference, August 11 – 15, 2013. – Montréal, Canada: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2013. – P. 80 - 85.

Пат. №94671 на корисну модель, Україна. Спосіб розробки морських газогідратних покладів / Бондаренко В.І., Максимова Е.О., Сай К.С., Овчинніков М.П., Ганушевич К.А.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – №u201406104. – опубл. 25.11.2014. – Бюл. №22.

Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря [Текст]/ Е.Ф. Шнюков, Коболев В.П., Пасынков А.А. – К.: Логос, 2013, - 384 с.

«Earth seafloor crust age poster»: [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_seafloor_crust_age_poster.png#/media/File:Earth_seafloor_crust_age_poster.png

Максимова Э.А. Типы месторождений газовых гидратов и их учет при подземной разработке. [Текст] /Э.А. Максимова // Сб. научных трудов Донбасского государственного технического университета. Вып. 40. – Алчевск : ДонГТУ, 2013. – С. 65 - 69.

Лапина Н.Н. Вещественный состав тонкодисперсной части донных отложений Северного Ледовитого океана. [Текст] / Н.Н. Лапина // Геология дна океанов и морей. Новосибирск,: Наука. – 1964. – 150 с.

Максимова Э.А. Разработка месторождений газовых гидратов на основе теплового воздействия на залежь. [Текст] / Э.А. Максимова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. - Вип. 2/2015 (91). - С. 90 - 95.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.68013

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Елла Олександрівна Максимова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)