DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.68472

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ ВИБУХІВ ПРИ РУЙНУВАННІ МОДЕЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Oleksandr Oleksandrovych Frolov, Tetiana Volodymyrivna Kosenko, Volodymyr Zinoviiovych Vashchuk

Анотація


Обґрунтовано правомірність використання моделювання за допомогою методу еквівалентних матеріалів для вивчення закономірностей розподілу енергетичних потоків вибуху  в суцільних твердих середовищах. Отримані розрахункові графічні залежності зміни щільності потоку енергії вибуху у часі при підриванні шпурових зарядів в моделі з сургучу та максимальні значення щільності потоку енергії при знаходженні точок спостереження на межі заряду з середовищем та  на межі модельного блоку. Встановлено, що характер зміни щільності енергетичного потоку є аналогічним до характеру зміни напруження на стиснення у часі.

Ключові слова


вибух; середовище; енергетичний потік; напруження; моделювання; шпуровий заряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухштаб М. А. Поток излучения // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. – Т. 4. – 704 с.

Парфенов А.Г. Колебания и волны: учебник для студентов вузов / А.Г. Парфенов. – Томск, 2000. – http:koi.tspu.ru/wales.

Иродов И. Е. Волновые процессы. Основные законы / И.Е. Иродов. – М.: Лаборатория базовых знаний, 1999. – 256 с.

Боровиков В. А. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород / В. А. Боровиков, И. Ф. Ванягин. – М.: Недра, 1990. – 231 с.

Аксель А. М. Направленный раскол крепких горных пород гидроимпульсными устройствами / А. М. Аксель, Ю. Н. Бабин, Ю. Е. Звонков // Взрывное дело. – М., 1986. – №89/46. – С. 166-173.

Фролов О. О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах / Дис. ... докт. техн. наук: 05.15.03. – K., 2014. – 369 с.

Фролов О. О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень / О. О. Фролов // Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво": Зб. наук. праць. –2006. – Вип. 14. – С. 93–101.

Фролов О.О. Лабораторні дослідження впливу хвиль напружень під час вибуху на параметри руйнування моделі / О.О. Фролов, В.В. Котенко // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2014. – №3(70). – С. 124-1128.
Copyright (c) 2016 Олександр Олександрович Фролов, Тетяна Володимирівна Косенко, Володимир Зіновійович Ващук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)