ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ СВЕРДЛОВИННОЇ ПРОСТРІЛЮВАЛЬНО-ВИБУХОВОЇ АПАРАТУРИ

Автор(и)

  • Oleksandr Hryhorovych Drachuk ДП "Науканафтогаз", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.68493

Ключові слова:

свердловинна прострілювально-вибухова аппаратура, прострілювально-вибухові роботи, кумулятивний перфоратор, вибуховий ланцюг, електроввод

Анотація

На прикладі вдосконаленого корпусного кумулятивного перфоратора запропоновано технічне рішення, що дасть змогу забезпечити безпеку використання свердловинної прострілювально-вибухової апаратури із засобами ініціювання, чутливими до нештатного спрацьовування, відповідно до регламенту безпечного проведення прострілювально-вибухових робіт. Описано особливості конструкції та роботи вдосконаленого кумулятивного перфоратора, що містить конструктивний елемент блокування вибухового ланцюга.

Біографія автора

Oleksandr Hryhorovych Drachuk, ДП "Науканафтогаз"

Заступник завідувача Центру розробки родовищ вуглеводнів     - завідувач відділення розробки родовищ нафти та газу

Посилання

Единые правила безопасности при взрывных работах. – К. : Норматив, 1992. – 172 с.

Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення [Електронний ресурс] : НПАОП 0.00-1.66-13 : [Затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.06.2013 № 355, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1127/23659] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Електронні дані. –– Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1127-13.

Фридляндер Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура: Справочник [Текст] / [Л. Я. Фридляндер, В.А. Афанасьев, Л.С. Воробьев и др.]; под ред. Л.Я. Фридляндера. – М.: Недра, 1990. – 278 с.

Григорян Н. Г. Вскрытие нефтегазовых пластов кумулятивными перфораторами. Состояние исследовательских работ (по зарубежным данным) [Текст] / Н.Г. Григорян, В.М. Куртинов., И.Б. Фалк, Г.И. Божко. – М. : МГП "Геоинформмарк", 2001. – 43 с.

Технические характеристики корпусных и бескорпусных перфораторов ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика" [Текст] // Научно-технический вестник "Каротажник". – Тверь, 2002. – Вып. 90. – С. 62–65.

Ликутов А.Р. Разработка нового поколения простелочно-взрывной аппаратуры [Текст] / А.Р. Ликутов, В.М. Тебякин // Научно-технический вестник "Каротажник".– Тверь, 2003. – Вып. 106. – С. 93–105.

Про затвердження переліків допущених до виробництва і реалізації вибухових речовин промислового виготовлення та таких, що виготовляються в умовах самого підприємства, що здійснює гірничі роботи [Електронний ресурс] : [Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.06 2000 № 941] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Електронні дані. –– Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/941-2000-%D0%BF.

Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню [Електронний ресурс] : [Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12 2005 № 1137] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Електронні дані. –– Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1137-2015-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-10

Номер

Розділ

Геоекологія та охорона праці