ВИБІР КОМПЛЕКСІВ ГІРНИЧО-ШАХТНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ГРАФІВ

Andrii Khorolskyi, Volodymyr Herasymovych Hrinov, Vadym Synkov

Анотація


В роботі розглянуті основні підходи до вибору очисного обладнання. Запропоновано проводити вибір очисного обладнання на основі теорії графів. Використання теорії графів може бути альтернативою вже існуючим методикам вибору обладнання. Застосування мережевих моделей дозволило визначити найбільш раціональні комплектації очисного обладнання з позиції мінімізації собівартості, рівня енерговитрат, рівня капітальних витрат.


Ключові слова


раціональна область експлуатації; статистична обробка результатів; альтернативний граф; мережева модель; алгоритм Дейкстри; алгоритм Флойда; раціональна комплектація обладнання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Енергетична стратегія розвитку України до 2035 року (Проект). Міністерство палива та енергетики України. [Електрон. ресурс] Режим доступу:http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244979237 – Загол. з екрану.

Бузило В.И. Анализ влияния технологии и элементов системы разработки на энергосбережение в угольных шахтах/ В.И. Бузило, С.Н. Пойманов, В.П. Расстрига// Розробка родовищ 2013: щорічний наук.–техн. збірник. — Дніпропетровськ. — 2013.—С.115–120.

Литвинский Г.Г. О методике и критериях оценки технического уровня горной техники/ Г.Г. Литвинский// — В сб.: Технология проектирования подземного строительства/ — Вестник академии строительства Украины. — Донецк: Норд-Пресс, 2003, с. 62–67.

V.N. Kazakidis. Planning for flexibility in underground mine production systems. —Tecknical papers.— Advances in Futures and Options Research, JAI Press Inc., Vol. 4, pp. 153-164.

S. H. Hoseinie, B. Ghodrati & U. Kumar Assessment of Reliability-Related Measures for Drum Shearer Machine, a Case Study. — Mining Equipment Reliability, Maintainability and Safety. Springer, pp.55—62, 2008.

Линник В.Ю. Методологические основы прогнозирования подземной разработки угольных месторождений с учетом показателей сырьевой базы: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора экономических наук: спец. 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)» / В.Ю. Линник – М., 2012. – 39с.

Антипов И.В. Геомеханические и технологические основы создания нового уровня крепей очистных забоев тонких пологих пластов: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук: спец. 05.12.02. «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»/ И.В. Антипов – Донецк, 1996. – 39с.

Хорольский А.А. Совершенствование технологии механизированной добычи угля на основе оценки уровня взаимосвязи типов очистного оборудования/ А.А. Хорольский, В.Г. Гринев, В.Г. Сынков// Известия Донецкого горного института. — №1–2—2015—С90–98.

Сынков В.Г. Оценка уровня взаимосвязи очистного оборудования в составе механизированного комплекса/ В.Г. Сынков, В.Г. Гринев, А.А. Хорольский // Научные труды ДонНТУ. Серия «Информатика, кибернетика, вычислительная техника». — №1.—2016.—С127—135.

Мышляев Б.К., Титов И.В. Технико-экономический анализ современных механизированных крепей // Горное оборудование и электромеханика, 2008 №12, с.20—25.
DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.31.69892

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)