DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2016.30.70010

ГІРНИЧІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ НАДРО-ФІСКАЛЬНОГО ДОХОДУ

Adam Vasylovych Bodiuk

Анотація


Обґрунтовані поняття гірничих об’єктів і процесів,  надро-фіскального доходу, об’єкта господарського надрокористування, ресурсного об’єкта господарського надрокористування, фіскального і нефіскального надро-ресурсного продукту, платника надро-фіскального доходу

Ключові слова


гірництво; надра; корисні копалини; дохід; надро-ресурсний продукт; гірничий відвід; надрокористувач; фіскальний платіж

Повний текст:

PDF

Посилання


Про надра: Кодекс України [Текст]: [закон України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР: офіц. текст: за станом на 08.12. 2015 р. [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр. 08.12.2015 р.

Про державну геологічну службу [Текст]: [закон України: офіц. текст: за станом на 16.10.2012 р. [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1216-14.

Податковий кодекс України [Текст]. К.: Вісник Міністерства доходів і зборів України, січень, 2014. № 2 3. 430 с.

Малюк, Б. І. Надрокористування у країнах Європи і Америки: довідн. вид. /[Текст]: Б.І. Малюк, О.Б. Бобров, М.Д. Красножон. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.: іл. 90. – Бібліогр: С. 196 – 197.

Основи економічної геології: [Текст]: навч. посібник для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко [та ін.]. – К.: Логос, 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр: С. 218 – 222.

Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів [Текст]: монографія / Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.В. Радованов. – К.: «Академпрес», 2010. – 272 с.

Вітенко, О. Плата за користування надрами [Текст] / О. Вітенко, Г. Коваленко // Вісник податкової служби. – 2012. – № 14. – С.18 – 19.

Про визначення об’єкту та бази оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин [Текст]: лист ДПС України від 15.06.2012 № 10092/6/15-21.

Податковий кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 07.01.2016 р.: [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter 911.com/Res/Zakoni/NalCode/2016_rozdil9.aspx.
Copyright (c) 2016 A.V. Bodiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ґрунтовий масив; циліндричний заряд; консолідаційне ущільнення; анізотропія ґрунтів; пилувато-глиністі ґрунти; піщані ґрунти; видобуток блочного каменю; гірниче виробництво; буровибухові роботи; свердловина; вибухова справа; активна забійка; тріщиноутворення; обсадна колона; камуфлетний газовий вибух; стійкість капітальних виробок; двоступеневе нагнітання; руйнування забоїв; питома енергоємність; вентильний двигун; трифазні кола змінного струму; споживання електричної енергії; метод попарного порівняння; пилогазова хмара; охорона праці; прийняття рішень

ISSN 2079-5688 (Print),  ISSN 2519-2167 (Online)